QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 09/06/2023
Nội dung: - Dự Đại hội Hội Nông dân Huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028
Thời gian: 7 giờ 30
Địa điểm: - Hội trường Trung tâm Văn hoá Huyện
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện dự