Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Thứ hai, 05/06/2023- Chào cờ.7 giờ 15- Huyện uỷ- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - Đ/c Mai Văn Siêng0
Thứ hai, 05/06/2023- Chào cờ.7 giờ 15- UBND Huyện- Đ/c Huỳnh Văn Nhã0
Thứ hai, 05/06/2023- Kiểm tra một số công trình xây dựng cơ bản8 giờ- Các xã, thị trấn- Đ/c Nguyễn Minh NgọcChánh Văn phòng Huyện uỷ, Giám đốc BQLDA& PTQĐ, Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn0
Thứ hai, 05/06/2023- Họp Đảng uỷ Quân sự Huyện14 giờ 30- HT BCH Quân sự Huyện- Bí thư, các Phó Bí thư0
Thứ ba, 06/06/2023- Kiểm tra một số công trình xây dựng cơ bản8 giờ- Các xã, thị trấn- Đ/c Nguyễn Minh NgọcChánh Văn phòng Huyện uỷ, Giám đốc BQLDA& PTQĐ, Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn0
Thứ ba, 06/06/2023- Dự bàn giao nguồn dự trữ Đảng (đợt 1)9 giờ- Phòng họp BTV Tỉnh uỷ- Đ/c Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện dự0
Thứ ba, 06/06/2023- Dự họp Chi bộ ấp Dinh Bà14 giờ - Trụ sở ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc, TUV, Bí thư Huyện uỷ dự0
Thứ ba, 06/06/2023- Dự họp Hội đồng tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị C178-HTH14 giờ- Phòng họp Trường Chính trị Tỉnh- Đ/c Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện dự0
Thứ tư, 07/06/2023- Trao Quyết định về công tác cán bộ7 giờ 30- Phòng họp UBND Huyện- Đ/c Huỳnh Văn Nhã0
Thứ tư, 07/06/2023- Cùng Đoàn Kiểm tra 808, 809 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra xã Tân Hộ Cơ8 giờ- Hội trường Đảng uỷ xã Tân Hộ Cơ- Đ/c Mai Văn Siêng0
Thứ tư, 07/06/2023- Trao Quyết định về công tác cán bộ8 giờ - Đảng uỷ xã Tân Thành B- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc0
Thứ tư, 07/06/2023- Hội nghị sơ kết thực hiện phối hợp số 500/CTPH/UBND-MTTQ ngày 13 tháng 12 năm 20198 giờ- Hội trường UBND Huyện- Đ/c Huỳnh Văn Nhã0
Thứ tư, 07/06/2023- Cùng Đoàn Kiểm tra 808, 809 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra xã Bình Phú14 giờ- Hội trường Đảng uỷ xã Bình Phú- Đ/c Mai Văn Siêng0
Thứ năm, 08/06/2023- Tham gia Đoàn Kiểm tra 768 của Ban Thường vụ Huyện uỷ8 giờ- PH BTV Huyện uỷ- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc0
Thứ năm, 08/06/2023- Cùng Đoàn Kiểm tra 808, 809 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra xã Tân Thành A8 giờ- Hội trường Đảng uỷ xã Tân Thành A- Đ/c Mai Văn Siêng0
Thứ năm, 08/06/2023- Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra 808, 809 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ14 giờ- Hội trường Huyện uỷ- Bí thư, các Phó Bí thư 0
Thứ sáu, 09/06/2023- Dự Đại hội Hội Nông dân Huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-20287 giờ 30 - Hội trường Trung tâm Văn hoá Huyện- Đ/c Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện dự0
Thứ sáu, 09/06/2023- Làm việc với Phòng Tài chính và Kế hoạch8 giờ- PH BTV Huyện uỷ- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - Đ/c Huỳnh Văn NhãTT HĐND, Trưởng 02 Ban HĐND Huyện, Giám đốc Ban QLDA & PTQDĐ, Trưởng phòng: KT&HT, NN&PTNT, TN&MT, Chánh Văn phòng HĐND&UBND Huyện 0
Thứ sáu, 09/06/2023- Trao Quyết định công tác cán bộ13 giờ 30- Phòng họp UBND Huyện- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - Đ/c Huỳnh Văn Nhã0
Thứ sáu, 09/06/2023- Dự họp Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Mùa hè Xanh” năm 202314 giờ 30- Phòng họp UBND Huyện- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - Đ/c Huỳnh Văn Nhã cùng dự0