Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Thứ hai, 25/01/2021- Hội ý Thường trực Thành ủy.08 giờtại phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy- Đ/c Lê Hùng Dũng- Đ/c Phạm Tấn Đạt0
Thứ ba, 26/01/2021- Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo 35 Thành phố.13 giờ 30'tại Hội trường (nhỏ) Thành ủy.- Đ/c Lê Hùng Dũng.- Đ/c Phạm Tấn Đạt. - Giao BTG Thành ủy chuẩn bị nội dung và thư mời0
Thứ tư, 27/01/2021- Họp Ủy ban bầu cử thành phố.08 giờtại Hội trường UBND Thành phố.- Đ/c Lê Hùng Dũng.- Đ/c Phạm Tấn Đạt.0
Thứ tư, 27/01/2021- Dự Hội nghị tổng kết Đảng bộ khối các cơ quan Đoàn thể Thành phố năm 2020.13 giờ 30'tại Hội trường Thành đoàn - Liên Đoàn lao động Thành phố.- Đ/c Lê Hùng Dũng.0
Thứ năm, 28/01/2021- Dự Lễ tổng kết “Tết Quân - Dân” năm 2021.07 giờ 30'tại phường An Bình A.- Đ/c Lê Hùng Dũng.0
Thứ năm, 28/01/2021- Công bố Quyết định công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy.14 giờtại phường An Bình B.- Đ/c Lê Hùng Dũng.0
New document IconThứ sáu, 29/01/2021- Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 5.07 giờ 30'tại phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy- Đ/c Lê Hùng Dũng.0
Thứ sáu, 29/01/2021- Dự họp Hội đồng nhân dân Thành phố bất thường.15 giờtại Hội trường UBND Thành phố.- Đ/c Lê Hùng Dũng.- Đ/c Phạm Tấn Đạt.0