Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Thứ hai, 06/12/2021- Họp Thường trực Thành ủy.13 giờ 30'.tại phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy.- Các đ/c Thường trực Thành ủy.0
Thứ hai, 06/12/2021- Họp trực tuyến với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh.15 giờ.tại phòng họp UBND Thành phố.- Các đ/c Thường trực Thành ủy.0
Thứ ba, 07/12/2021- Họp Tổ đại biểu HĐND Thành phố trước kỳ họp thứ tư.- 08 giờ.tại Hội trường UBND xã Bình Thạnh.- Đ/c Lê Hà Luân.0
Thứ ba, 07/12/2021- Họp Tổ đại biểu HĐND Thành phố trước kỳ họp thứ tư.- 08 giờ.tại Hội trường UBND P. An Thạnh.- Đ/c Lê Hùng Dũng.0
Thứ ba, 07/12/2021- Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, cuối năm Chi bộ Văn phòng Thành ủy năm 2021.13 giờ 30'.tại Phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy.- Đ/c Lê Hà Luân; - Đ/c Lê Hùng Dũng.0
Thứ tư, 08/12/2021- Làm việc bình thường.01 ngày.tại Cơ quan.- Đ/c Lê Hùng Dũng.0
Thứ tư, 08/12/2021- Dự kỳ họp thứ 3 HĐND Tỉnh.01 ngày.tại HĐND Tỉnh.- Đ/c Phạm Tấn Đạt.0
Thứ tư, 08/12/2021- Họp Đảng ủy Quân sự Thành phố.- 08 giờ.tại BCH Quân sự Thành phố.- Đ/c Lê Hà Luân.0
Thứ năm, 09/12/2021- Dự kỳ họp thứ 3 HĐND Tỉnh.01 ngày.tại HĐND Tỉnh.- Đ/c Phạm Tấn Đạt.0
Thứ năm, 09/12/2021- Dự trực tuyến Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.- 08 giờ.tại Hội trường (nhỏ) Thành uỷ.- Các đ/c Thường trực Thành ủy.0
Thứ năm, 09/12/2021- Dự Hội thảo lịch sử Đảng bộ phường An Bình B (lần 2).13 giờ 30'.tại UBND phường An Bình B.- Đ/c Lê Hùng Dũng.0
Thứ năm, 09/12/2021- Kiểm tra tiến độ thi công các công trình.14 giờ.tại một số xã, phường.- Đ/c Lê Hà Luân.0
Thứ sáu, 10/12/2021- Dự Hội nghị Báo cáo viên.- 08 giờ.tại Hội trường UBND Thành phố.- Các đ/c Thường trực Thành ủy.0
Thứ sáu, 10/12/2021- Họp trực tuyến với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh.15 giờ.tại phòng họp UBND Thành phố.- Các đ/c Thường trực Thành ủy.0