Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết. Chọn nút Sau để xem Lịch cũ hơn ...                      
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Person IconThứ sáu, 15/07/2022Họp giao ban Khối đoàn thể Thành phố quý 2/202208gPhòng họp Thành uỷĐ/c Võ Văn Đức; Đ/c Nguyễn Văn HonLãnh đạo Văn phòng Thành uỷ; NC Lương + Thắm; VT/ chuẩn bị thư mời.0
Person IconThứ ba, 21/06/2022Các Hội nghị về công tác cán bộ (01 ngày)08gPH Thành uỷĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Đ/c Nguyễn Văn HonTheo thư mời; Lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ; Nghiên cứu.0
Thứ sáu, 03/06/2022Họp Ban Chỉ đạo công tác Nhân quyền-Tôn giáo Thành phố.8 giờ 00Phòng họp Thành ủyĐ/c Võ Văn Đức- Thành viên BCĐ - NC/Lương chuẩn bị nội dung - VT phát hành thư mời0
New document IconThứ năm, 02/06/2022Họp Ban Thường vụ Thành ủy đột xuất sau lần thứ 16 khóa XII.9 giờ 00Phòng họp Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Đ/c Nguyễn Văn Hon- Giao UBKTTU chủ trì phối hợp chuẩn bị nội dung có liên quan - Lãnh đạo VPTU - NC/Lương - VT phát hành thư mời0
Thứ năm, 02/06/2022Thường trực Thành ủy làm việc với lãnh đạo Kho bạc Tỉnh về công tác cán bộ.14 giờ 00Phòng họp Thường trực Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức- Đồng chí Trưởng Ban BTC Thành uỷ cùng dự. - Lãnh đạo VPTU0
New document IconThứ hai, 30/05/2022Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo". (Trực tuyến)8 giờ 00Hội trường Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Đ/c Nguyễn Văn Hon- Giao BTGTU chủ trì phối hợp VPTU chuẩn bị nội dung có liên quan0
Thứ hai, 30/05/2022Họp Thường trực Thành ủy14 giờ 00Phòng họp Thường trực Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Đ/c Nguyễn Văn Hon- Đ/c Phượng/PCVPTU - VT chuẩn bị nội dung0
New document IconThứ bảy, 28/05/2022Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình, tỉnh Thái Bình (02 ngày)11 giờ 00Tại Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Nguyễn Văn Hon- Theo Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 24/5/2022 của BTV Thành ủy - Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy - Đ/c Lương-NC0
Thứ sáu, 27/05/2022Báo cáo bài Lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khoá I năm 2022, chuyên đề: Xây dựng Đảng về Đạo đức.8 giờ 00HT. Trung tâm Chính trị Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ năm, 26/05/2022Cuộc họp này dời lại: Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo". (Trực tuyến)8 giờ 00Hội trường Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Đ/c Nguyễn Văn HonGiao Ban Tuyên giáo Thành uỷ chủ trì phối hợp Văn phòng Thành uỷ chuẩn bị nội dung có liên quan.0
New document IconThứ tư, 25/05/2022Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện CTHĐ của Thành uỷ và KH phát triển kinh tế-xã hội của UBND Thành phố năm 2022.8 giờ 00Phòng họp Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Đ/c Nguyễn Văn Hon- Giao UBND Thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo và thành phần dự. - Đ/c Hậu/CVPTU - Đ/c Phượng/PCVPTU - NC/ Lương - VT chuẩn bị thư mời các đồng chí Uỷ viên BTV Thành uỷ.0
Network activity IconThứ ba, 24/05/2022Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luân số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII13 giờ 30Hội trường Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Đ/c Nguyễn Văn Hon- Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu nội dung có liên quan. - Lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ. - NC. - VT phát hành thư mời.0
Thứ hai, 23/05/2022Họp Thường trực Thành ủy8 giờ 00Phòng họp Thường trực Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Đ/c Nguyễn Văn Hon- Đ/c Hậu/CVPTU - Đ/c Phượng/PCVPTU - VT chuẩn bị nội dung0
New document IconThứ sáu, 20/05/2022Dự Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 25/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy8 giờ 00Hội trường Sen Hồng (Tỉnh ủy)Đ/c Phạm Văn Chuẩn- Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy0
Thứ sáu, 20/05/2022Báo cáo chuyên đề “Lịch sử ngành kiểm tra Đảng; Những vấn đề cơ bản về công tác xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng” tại Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.14 giờ 00HT. Trung tâm Chính trị Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
New document IconThứ năm, 19/05/2022- Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.07 giờ 30Hội trường Bông Sen (Tỉnh)Đ/c Phạm Văn Chuẩn- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy0
New document IconThứ năm, 19/05/2022Dự Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII14 giờ 00Hội trường B. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn- Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng dự. 0
Thứ năm, 19/05/2022Dự cuộc họp thông qua nhiệm vụ chi tiết Tổ hợp Đô thị - Du lịch Flower Word Sa Đéc14 giờ 00PH Làng hoa UBND TPĐ/c Võ Văn Đức0
Thứ năm, 19/05/2022Dự Khai mạc Lễ hội Sen lần thứ I – Năm 202219 giờ 30Quảng trường Văn MiếuĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Search IconThứ tư, 18/05/2022Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị 8 giờ 00Hội trường Thành phốThường trực Thành ủyCác đồng chí là cấp uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành Thành phố không là cấp uỷ viên; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, 0
Person IconThứ tư, 18/05/2022Dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/202214 giờ 00Hội trường Sen Hồng (Tỉnh ủy)Đ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ ba, 17/05/2022- Báo cáo chuyên đề “Lịch sử ngành kiểm tra Đảng; Những vấn đề cơ bản về công tác xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng” tại Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.8 giờ 00HT. Trung tâm Chính trị Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ ba, 17/05/2022Họp Thường trực Thành ủy14 giờ 00Phòng họp Thường trực Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Đ/c Nguyễn Văn Hon- Đ/c Hậu/CVPTU - Đ/c Phượng/PCVPTU - Văn thư chuẩn bị nội dung0
New document IconThứ hai, 16/05/2022Họp Ban Thường vụ đột xuất sau lần thứ 16, khóa XII8 giờ 00Phòng họp Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Đ/c Nguyễn Văn Hon- Giao Ban Tổ chức Thành uỷ, Ban Dân vận Thành uỷ phối hợp Thành Đoàn chuẩn bị nội dung. - Đ/c Hậu/CVPTU - Đ/c Phượng/PCVPTU - N/C Lương + Thắm. - Văn thư chuẩn bị Thư mời. - Mời đ/c Bí thư Thành Đoàn dự.0
Thứ hai, 16/05/2022Bí thư Thành uỷ tiếp công dân định kỳ tháng 5/20228 giờ 00Phòng tiếp công dân Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn- Đ/c Lương/NC0
Thứ hai, 16/05/2022Làm việc với lãnh đạo một số cơ quan Khối Nội chính Thành phố: Công an, Toà án, Viện Kiểm sát. 14 giờ 00Phòng họp trực tuyến CATPĐ/c Phạm Văn Chuẩn- Giao Công an Thành phố chuẩn bị nội dung có liên quan. - N/C Lương.0
Chủ nhật, 15/05/2022Dự Đại lễ Phật Đản PL.2566 - DL.20228 giờ 00Chùa Bửu Quang, Chùa Phước Hưng - Phường 1Đ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ sáu, 13/05/2022Họp Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 16 khóa XII08 giờ 00Phòng họp Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Đ/c Nguyễn Văn Hon- Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy - Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy - Văn thư chuẩn bị thư mời - NC/ chuẩn bị nội dung0
Thứ năm, 12/05/2022Dự tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Đồng Tháp trước kỳ họp thứ ba, khóa XV14 giờ 00HT. phường An HòaĐ/c Phạm Văn Chuẩn - Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy - Nghiên cứu tổng hợp.0
Thứ tư, 11/05/2022Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 5/20228 giờ 00Hội trường Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Đ/c Nguyễn Văn Hon0
Thứ tư, 11/05/2022Họp lệ Chi bộ Văn phòng Thành uỷ 09 giờ 00Phòng họp Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn ĐứcTất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng Thành ủy0
New document IconThứ tư, 11/05/2022Tiếp và làm việc với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh14 giờ 00Phòng họp Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Đ/c Nguyễn Văn Hon- Ban Thường vụ Thành ủy - Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy - NCTH - Văn thư chuẩn bị thư mời0
Thứ ba, 10/05/2022Đi công tác cơ sở8 giờ 00tại cơ sởĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ hai, 09/05/2022Họp Thường trực Thành ủy8 giờ 00Phòng họp Thường trực Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn, Đ/c Võ Văn Đức, Đ/c Nguyễn Văn Hon- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy0
Thứ sáu, 06/05/2022Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2020-20258 giờ 00Hội trường Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn , Đ/c Võ Văn Đức, Đ/c Nguyễn Văn Hon- Giao UBKT Thành uỷ chuẩn bị.0
Thứ năm, 05/05/2022Họp giao các Ban Đảng Thành ủy Quý I năm 20228 giờ 00Phòng họp Thành ủy- Đ/c Phạm Văn Chuẩn - Đ/c Võ Văn Đức - Đ/c Nguyễn Văn Hon- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy. - NC chuẩn bị báo cáo. - VT chuẩn bị thư mời.0
Thứ năm, 05/05/2022Họp Đảng ủy Quân sự Thành phố tháng 5/202214 giờ 00PH.BCH Quân sự Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ tư, 04/05/2022Họp Thường trực Thành ủy8 giờ 00Phòng họp Thường trực Thành ủyThường trực Thành ủy- Đ/c Hậu/CVPTU - Đ/c Phượng/PCVPTU - VT chuẩn bị nội dung0
Thứ tư, 04/05/2022Bàn giao công tác quản trị tài chính Văn phòng Thành uỷ.14 giờ 00Phòng họp Thường trực Thành ủyĐ/c Võ Văn Đức- Lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ. - Đ/c Trúc. - Đ/c Vân/Kế toán - Đ/c Phương/Thủ quỹ0
Thứ ba, 03/05/2022- Nghỉ bù lễ -0
Thứ hai, 02/05/2022- Nghỉ bù lễ -0
Unopened folder IconThứ sáu, 29/04/2022Dự Tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước8 giờ 00HT. Sen Hồng (Tỉnh)- Đ/c Phạm Văn Chuẩn - Đ/c Nguyễn Văn Hon- Đ/c Hậu/CVPTU (theo Kế hoạch số 77-KH/TU của Tỉnh ủy)0
New document IconThứ năm, 28/04/2022Viếng nghĩa trang Liệt sỹ và Dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh06 giờ 30Nghĩa trang Liệt sỹ TP và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí MinhĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Nguyễn Văn Hon- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy0
Thứ năm, 28/04/2022Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.08 giờ 00Hội trường Thành phố- Đ/c Phạm Văn Chuẩn - Đ/c Võ Văn Đức - Đ/c Nguyễn Văn Hon0
New document IconThứ năm, 28/04/2022Dự Họp mặt Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.8 giờ 00Hội trường Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Nguyễn Văn Hon- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy0
New document IconThứ tư, 27/04/2022Dự Khai mạc Lễ hội Hòa Bình thành phố Sa Đéc07 giờ 30Quảng trường tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh – Công viên Sa ĐécĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Nguyễn Văn Hon- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy.0
New document IconThứ tư, 27/04/2022Họp giao các Ban Đảng Thành ủy Quý I năm 202214 giờ 00Phòng họp Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Nguyễn Văn Hon- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy. - NC chuẩn bị báo cáo. - VT chuẩn bị Thư mời.0
Thứ tư, 27/04/2022Dự Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố lần thứ IX18 giờ 00Quảng trường tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh – Công viên Sa ĐécĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Nguyễn Văn Hon- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy0
Interwoven IconThứ ba, 26/04/2022Hội nghị (trực tuyến) triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng8 giờ 00Hội trường Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Nguyễn Văn Hon0
Interwoven IconThứ ba, 26/04/2022Hội nghị (trực tuyến) học tập, quán triệt và triễn khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII13 giờ 30Hội trường Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Nguyễn Văn Hon0
Thứ hai, 25/04/2022Tiếp và làm việc Tổ công tác khảo sát của Văn phòng Tỉnh ủy7 giờ 30Phòng họp Thành ủyĐ/c Võ Văn Đức- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy - Đ/c Vân/KT.0
Thứ hai, 25/04/2022Khám sức khỏe định kỳ năm 202207 giờ 00Ban BVCSSK cán bộ TỉnhĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ hai, 25/04/2022Họp Thường trực Thành ủy14 giờ 00Phòng họp Thường trực Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Nguyễn Văn Hon- Đ/c Hậu/CVPTU - Đ/c Phượng/PCVPTU - VT chuẩn bị nội dung0
Thứ sáu, 22/04/2022Tiếp và làm việc Tổ công tác khảo sát của Văn phòng Tỉnh ủy07 giờ 30Phòng họp Thành ủyĐ/c Võ Văn Đức- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy - Đ/c Vân/KT.0
Attachment IconThứ sáu, 22/04/2022Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2020-202507 giờ 30Hội trường Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Interwoven IconThứ sáu, 22/04/2022Hội nghị (trực tuyến) quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị8 giờ 00Hội trường Thành phốThường trực Thành ủy0
Thứ sáu, 22/04/2022Họp giao các Ban Đảng Thành ủy Quý I năm 202214 giờ 00Phòng họp Thành ủy- Đ/c Phạm Văn Chuẩn - Đ/c Võ Văn Đức - Đ/c Nguyễn Văn Hon- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy. - NC chuẩn bị báo cáo. - VT chuẩn bị thư mời.0
Thứ năm, 21/04/2022Dự họp báo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Quý I năm 20228 giờ 00Phòng họp các Ban ĐảngĐ/c Võ Văn Đức0
Thứ năm, 21/04/2022Họp giao ban Khối Đoàn thể Thành phố Quý I năm 202214 giờ 00Phòng họp Thành ủyĐ/c Võ Văn Đức- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy - Ban Dân vận TU chuẩn bị nội dung. - VT chuẩn bị thư mời.0
Thứ năm, 21/04/2022Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân xã, phường14 giờ 00PH.HĐND Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ tư, 20/04/2022Họp giao ban các Đảng ủy xã, phường Quý I năm 20228 giờ 00Phòng họp Thành ủy- Đ/c Phạm Văn Chuẩn - Đ/c Võ Văn Đức - Đ/c Nguyễn Văn Hon- Lãnh đạo VPTU. - NC chuẩn bị nội dung. - VT chuẩn bị thư mời.0
New document IconThứ tư, 20/04/2022Dự Hội nghị triển khai các quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng14 giờ 00Hội trường Thành phốThường trực Thành ủy0
Thứ ba, 19/04/2022Dự Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 202207 giờ 30Hội trường Thành phố- Đ/c Phạm Văn Chuẩn - Đ/c Võ Văn Đức - Đ/c Nguyễn Văn Hon0
Thứ ba, 19/04/2022Họp Thường trực Thành uỷ14 giờ 00Phòng họp Thường trực Thành ủyThường trực Thành ủy0
Thứ hai, 18/04/2022Dự Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 08 giờ 30HT UBMTTQ Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ hai, 18/04/2022Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát công tác kết nạp đảng viên của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 14 giờ 00Phòng họp Thường trực Thành ủyĐ/c Võ Văn Đức0
Thứ sáu, 15/04/2022Dự họp giao ban định kỳ Quý I năm 202207 giờ 30HT. Sen Hồng (Tỉnh)Đ/c Võ Văn Đức- Đ/c Phượng-PCVTU0
Thứ sáu, 15/04/2022Bí thư Thành ủy tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022.9 giờ 00Phòng tiếp công dân Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn- Đ/c Hậu/CVPTU - Đ/c Lương/NC0
Thứ năm, 14/04/2022Tiếp Đoàn kiểm tra 83 Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ08 giờ 00Phòng họp Thành ủyĐ/c Võ Văn Đức- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy0
New document IconThứ năm, 14/04/2022Họp Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 1514 giờ 00Phòng họp Thành ủyThường trực Thành ủy- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Đ/c Hậu/CVPTU - Đ/c Phượng/PCVPTU - VT chuẩn bị nội dung/thư mời0
Thứ tư, 13/04/2022Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương8 giờ 00Phòng họp Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn- Lãnh đạo VPTU - Giao UB MTTQ.TP chuẩn bị tham mưu nội dung/thư mời0
New document IconThứ tư, 13/04/2022Làm việc với Chi cục thuế Khu vực 214 giờ 00Phòng họp Thường trực Thành ủyĐ/c Võ Văn Đức- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy0
Thứ ba, 12/04/2022Họp Thường trực Thành ủy8 giờ 00Phòng họp Thường trực Thành ủyThường trực Thành ủy0
Thứ ba, 12/04/2022Họp thường kỳ Chi bộ Văn phòng Thành ủy14 giờ 00Phòng họp Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn ĐứcĐảng viên Chi bộ Văn phòng Thành ủy0
Thứ hai, 11/04/2022Nghỉ bù ngày Giổ Tổ Hùng Vương0
Thứ sáu, 08/04/2022Đi công tác cơ sởĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ năm, 07/04/2022Báo cáo viên Hội nghị triển khai Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy khóa XI07 giờ 30Hội trường Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ năm, 07/04/2022Báo cáo viên Hội nghị triển khai Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy khóa XI09 giờ 10Hội trường Thành phốĐ/c Võ Văn Đức0
Thứ năm, 07/04/2022Làm việc với Chi cục thuế Khu vực 214 giờ 00Phòng họp Thường trực Thành ủyĐ/c Võ Văn Đức- Đ/c Hậu/CVPTU - Đ/c Phượng/PCVPTU - VT chuẩn bị thư mời0
New document IconThứ tư, 06/04/2022Họp (trực tuyến) Ủy ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2022 về "Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội Quý I, triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm Quý II năm 2022"07 giờ 30PH Làng hoa UBND TPĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Nguyễn Văn Hon0
Thứ tư, 06/04/2022Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 4/20228 giờ 00Hội trường Thành phốThường trực Thành ủy0
New document IconThứ tư, 06/04/2022Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ 08 (khóa XII)13 giờ 30Phòng họp Thành ủyThường trực Thành ủy0
Thứ ba, 05/04/2022Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự Thành phố tháng 4/20228 giờ 00BCH Quân sự Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ ba, 05/04/2022Tiếp đoàn công tác Trung ương08 giờ 30Tại thành phố Sa ĐécĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ ba, 05/04/2022Họp Thường trực Thành uỷ 14 giờ 00Phòng họp Thường trực Thành ủyThường trực Thành ủy0
Thứ hai, 04/04/2022Tiếp đoàn công tác Trung ương07 giờ 30Tại thành phố Sa ĐécĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ hai, 04/04/2022Báo cáo viên Hội nghị triển khai Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy khóa XI13 giờ 30Hội trường Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ hai, 04/04/2022Báo cáo viên Hội nghị triển khai Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy khóa XI15 giờ 10Hội trường Thành phốĐ/c Võ Văn Đức0
Thứ sáu, 01/04/2022Báo cáo viên Hội nghị triển khai Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy khóa XI07 giờ 30Hội trường Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ sáu, 01/04/2022Dự Hội nghị triển khai các quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng (01 ngày)07 giờ 30HT Ban Chỉ huy Quân sự TỉnhĐ/c Võ Văn Đức0
New document IconThứ sáu, 01/04/2022Dự Hội nghị triển khai các quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng (01 ngày)07 giờ 30HT Ban Chỉ huy Quân sự TỉnhĐ/c Võ Văn Đức0
Thứ sáu, 01/04/2022Tiếp và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy 14 giờ 00Phòng họp Thành ủyThường trực Thành ủy- Ban Thường vụ Thành ủy - Các ngành liên quan - Đ/c Hậu/CVPTU - Đ/c Phượng/PCVPTU - Đ/c Trúc/PCVP (chuẩn bị phòng họp) - Giao UBND.TP (chuẩn bị thư mời/nội dung làm việc)0
Thứ năm, 31/03/2022Báo cáo viên Hội nghị triển khai Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy khóa XI07 giờ 30Hội trường Thành phốĐ/c Võ Văn Đức0
Thứ năm, 31/03/2022Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 813 giờ 30HT. Sen Hồng (Tỉnh)Đ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ tư, 30/03/2022Tiếp Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và Quân khu07 giờ 30Hội trường Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ ba, 29/03/2022Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung ương07 giờ 30Tại thành phố Sa ĐécĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ ba, 29/03/2022Báo cáo viên Hội nghị triển khai Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy khóa XI07 giờ 30Hội trường Thành phốĐ/c Võ Văn Đức0
Thứ ba, 29/03/2022Báo cáo viên Hội nghị triển khai Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy khóa XI13 giờ 30Hội trường Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ hai, 28/03/2022Họp Thường trực Thành ủy8 giờ 00Phòng họp Thường trực Thành ủyThường trực Thành ủy- Đ/c Hậu/CVPTU - Đ/c Phượng/PCVPTU - VT chuẩn bị nội dung0
Thứ hai, 28/03/2022Họp Chi bộ Văn phòng Thành uỷ 14 giờ 00Phòng họp Thành ủyĐ/c Phan Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn ĐứcTất cả đảng viên Chi bộ0
Thứ sáu, 25/03/2022Đi công tác cơ sở8 giờ 00tại cơ sởĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
New document IconThứ sáu, 25/03/2022Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 500/CTPH/UBND-MTTQ giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh giai đoạn 2020 - 2024.13 giờ 30HT.UBND Thành phốĐ/c Võ Văn Đức0
Thứ năm, 24/03/2022Dự kỳ họp đột xuất Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X (01 ngày)8 giờ 00HT UBND TỉnhĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ tư, 23/03/2022Triển khai Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy khóa XI07 giờ 30Hội trường Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ tư, 23/03/2022Họp lệ Chi bộ Văn phòng Thành uỷ (Cuộc họp này dời lại)8 giờ 00Phòng họp Thành ủyĐ/c Phan Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn ĐứcTất cả đảng viên Chi bộ0
Thứ tư, 23/03/2022Triển khai Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy khóa XI09 giờ 10Hội trường Thành phốĐ/c Võ Văn Đức0
New document IconThứ tư, 23/03/2022Dự tọa đàm "Nâng cao chất lượng các CLB đờn ca tài tử trên địa bàn thành phố Sa Đéc"13 giờ 30Hội trường Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ ba, 22/03/2022Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 148 giờ 00Phòng họp Thành ủyThường trực Thành ủy- Đ/c Hậu/CVPTU - Đ/c Phượng/PCVPTU - Đ/c Trúc/PCVPTU chuẩn bị Phòng họp - Đ/c Lương/NC - VT chuẩn bị nội dung0
Thứ hai, 21/03/2022Xử lý công việc cơ quan8 giờ 00Tại cơ quanĐ/c Phan Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức0
Thứ hai, 21/03/2022Họp Thường trực Thành ủy14 giờ 00Phòng họp Thường trực Thành ủyThường trực Thành ủy0
Green display IconThứ năm, 17/03/2022Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI. (02 ngày, ngày 17/3 và 18/3/2022)07 giờ 30Hội trường Thành phốThường trực Thành ủy- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố - Bí thư và Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy - Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Thành phố- Đ/c Hậu/CVPTU - Đ/c Phượng/PCVPTU - Đ/c Trúc/PCVPTU (phụ trách HT). - Đ/c Lương/NC. - Văn thư (chuẩn bị thư mời)0
New document IconThứ năm, 17/03/2022Tiếp và làm việc với Tập đoàn Everland thông qua ý tưởng quy hoạch chi tiết 1/500 tổ hợp đô thị - Du lịch Flower World Sa Dec14 giờ 00PH Làng hoa UBND TPThường trực Thành ủy0
Hard drive IconThứ tư, 16/03/2022Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch 108-KH/TU ngày 25/7/2018 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII và triển khai, quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai, quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Quy định 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.14 giờ 00Hội trường Thành phốĐ/c Phan Văn Chuẩn; Đ/c Võ Văn Đức; Nguyễn Văn Hon- Theo Công văn 1370-CV/VPTU ngày 11/3/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy. - Đ/c Hậu/CVPTU - Đ/c Phượng/PCVPTU dự. - Đ/c Trúc/PCVPTU (phụ trách HT). - Đ/c Lương/NC. - Văn thư (chuẩn bị thư mời)0
Thứ ba, 15/03/2022Dự lớp Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Khóa 3. (từ ngày 15/3 đến ngày 17/3/2022)07 giờ 30Học trực tuyếnĐ/c Phạm Văn ChuẩnVăn phòng Thành uỷ chuẩn bị máy tính kết nối học trực tuyến0
Thứ ba, 15/03/2022Dự gặp mặt các đồng chí bí thư chi bộ đồng thời trưởng ấp, khóm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ8 giờ 00HT. Sen Hồng (Tỉnh)Đ/c Phạm Văn Chuẩn0
Thứ ba, 15/03/2022Tiếp công dân định kỳ 15 giờ 00Phòng tiếp công dân Thành ủyĐ/c Phạm Văn Chuẩn0
Network activity IconThứ hai, 14/03/2022Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định số 58-QĐ/TW của Ban Bí thư8 giờ 00HT.Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Tầng 2)Đ/c Võ Văn ĐứcTrưởng Ban Tổ chức Thành ủy0
Thứ hai, 14/03/2022Dự cuộc họp trực tuyến về công tác tiêm vắc-xin và phòng chống dịch Covid-19.09 giờ 30HT.UBND Thành phốĐ/c Phạm Văn Chuẩn; Đ/c Nguyễn Văn Hon0
Thứ hai, 14/03/2022Họp Thường trực Thành ủy14 giờ 00Phòng họp Thường trực Thành ủyThường trực Thành ủy- Đ/c Hậu/CVPTU - Đ/c Phượng/PCVPTU - VT chuẩn bị nội dung0
New document IconChủ nhật, 13/03/2022Dự Lễ phát động "Tết Quân - Dân" năm 202307 giờ 30Khu đất trống giáp đường Trần Thị Nhượng nối dài, khóm Tân Bình, phường An Hoà Đơn vị chủ quản: UBND Thành phố Sa Đéc.Đ/c Phạm Văn Chuẩn0