Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Thứ hai, 04/07/2022- Trao huy hiệu Đảng- 09 giờ 00- xã Tân Mỹ- Đ/c Nguyễn Văn Út, Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ hai, 04/07/2022- Họp Thường trực Huyện uỷ- 13 giờ 30- Phòng họp TTHU- Thường trực Huyện uỷ0
Thứ ba, 05/07/2022- Dự và tham quan diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tam Nông (02 ngày)- 07 giờ 30- Huyện Tam Nông- Đ/c Nguyễn Văn Út0
Thứ ba, 05/07/2022- Làm việc tại cơ quan.- 07 giờ 30- Cơ quan- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ tư, 06/07/2022- Dự và tham quan diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tam Nông (02 ngày)- 07 giờ 30- Huyện Tam Nông- Đ/c Nguyễn Văn Út0
Thứ tư, 06/07/2022- Làm việc tại cơ quan.- 07 giờ 30- Cơ quan- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ năm, 07/07/2022- Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 09- 07 giờ 30- HT. Sen Hồng Tỉnh ủy- Đ/c Nguyễn Văn Út0
Thứ năm, 07/07/2022- Làm việc tại cơ quan.- 07 giờ 30- Cơ quan- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ sáu, 08/07/2022- Hội nghị lần 09 Ban Chấp Hành Đảng bộ Huyện khóa XII- 07 giờ 30- Hội Trường UBND Huyện- Thường trực Huyện uỷ0
Thứ sáu, 08/07/2022- Tiếp đoàn giám sát kết quả triên khai thực hiện kết luận số 250-KL/TU của Tỉnh ủy- 14 giờ 00- Hội trường UBND huyện- Thường trực Huyện ủy0