Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Thứ hai, 27/03/2023- Chào cờ đầu tuần- 07 giờ 00- UBND Huyện- Cán bộ, công chức0
Thứ hai, 27/03/2023- Đi cơ sở- 07 giờ 30- Các xã, thị trấn- Đ/c Nguyễn Văn Út0
Thứ hai, 27/03/2023- Làm việc tại cơ quan.- 07 giờ 30- Phòng làm việc- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ hai, 27/03/2023- Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch- 13 giờ 30- Phòng họp B, UBND Huyện- Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0
Thứ ba, 28/03/2023- Họp lệ Chi bộ Văn phòng Huyện uỷ tháng 3 năm 2023- 08 giờ 00- Hội trường Huyện uỷ- Đ/c Nguyễn Văn Út, Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ ba, 28/03/2023- Khảo sát một số mô hình khởi nghiệp- 08 giờ 00- Các xã, thị trấn- Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0
Thứ ba, 28/03/2023- Đi cơ sở- 13 giờ 30- Các xã, thị trấn- Đ/c Nguyễn Văn Út0
Thứ ba, 28/03/2023- Làm việc tại cơ quan.- 13 giờ 30- Phòng làm việc- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ ba, 28/03/2023- Họp Chi bộ Văn phòng tháng HĐND & UBND 3/2023- 15 giờ 00- Phòng họp B, UBND Huyện- Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0
Thứ tư, 29/03/2023- Làm việc tại cơ quan.- 07 giờ 30- Phòng làm việc- Đ/c Nguyễn Văn Út0
Thứ tư, 29/03/2023- Họp Ban chỉ đạo công tác nhân quyền tôn giáo- 07 giờ 30- Hội trường Huyện uỷ- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ tư, 29/03/2023- Tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2022.- 07 giờ 30- Hội trường UBND Huyện- Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0
Thứ tư, 29/03/2023- Làm việc tại cơ quan.- 13 giờ 30- Phòng làm việc- Đ/c Nguyễn Văn Út0
Thứ tư, 29/03/2023- Làm việc tại cơ quan.- 13 giờ 30- Phòng làm việc- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ năm, 30/03/2023- Đi cơ sở- 07 giờ 30- Các xã, thị trấn- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ năm, 30/03/2023- Họp Trực tuyến Họp Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023- 07 giờ 30- Hội trường UBND Huyện- Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0
Thứ năm, 30/03/2023- Tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Quân uỷ TW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đao công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện đề án "công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới"- 09 giờ 00- Ban CHQS Huyện- Đ/c Nguyễn Văn Út0
Thứ năm, 30/03/2023- Dự Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 - 13 giờ 30- Hội trường UBND Huyện- Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0
Thứ sáu, 31/03/2023- Làm việc tại cơ quan- 07 giờ 30- Phòng làm việc- Đ/c Nguyễn Văn Út0
Thứ sáu, 31/03/2023- Đi cơ sở- 07 giờ 30- Các xã, thị trấn- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ sáu, 31/03/2023- Làm việc tại cơ quan- 07 giờ 30- Phòng làm việc- Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0