Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Thứ hai, 14/09/2020- Họp Thường trực Huyện uỷ.- 07 giờ 30- Phòng họp BTV Huyện uỷ- Thường trực Huyện uỷ0
Thứ hai, 14/09/2020- Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Huyện.- 13 giờ 30- Phòng họp A, UBND Huyện- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ ba, 15/09/2020- Khảo sát các xã vùng màu ven Sông Tiền.- 07 giờ 30- Các xã.- Đ/c Trần Văn Sáu0
Thứ ba, 15/09/2020- Tiếp công dân định kỳ.- 07 giờ 30- Ban tiếp công dân Huyện- Đ/c Trần Văn Sáu, Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ ba, 15/09/2020- Dự trao Huy hiệu Đảng và công bố quyết định về công tác cán bộ.- 13 giờ 30- HT. Khối vận- Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0
Thứ tư, 16/09/2020- Dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020.- 07 giờ 30- HT. Tỉnh uỷ- Đ/c Trần Văn Sáu0
Thứ tư, 16/09/2020- Giải quyết vướng mắc ngành chuyên môn.- 07 giờ 30- Phòng họp B, UBND Huyện- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ tư, 16/09/2020- Dự Hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối ngoại và hội nhập quốc tế 2020.- 08 giờ 00- Phòng họp B, UBND Huyện- Đ/c Đặng Hữu Tâm, Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0
Thứ năm, 17/09/2020- Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ lần nhất, thứ hai khoá XII.- 07 giờ 30- Phòng họp Huyện uỷ.- Đ/c Trần Văn Sáu0
Thứ sáu, 18/09/2020- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 21 khoá X.- 07 giờ 30- HT. Tỉnh uỷ- Đ/c Trần Văn Sáu- Đ/c Bùi Văn Thành0
Thứ sáu, 18/09/2020- Họp Uỷ ban nhân dân Huyện thường kỳ tháng 8 năm 2020.- 07 giờ 30- Hội trường UBND Huyện- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ sáu, 18/09/2020- Dự trao Huy hiệu Đảng tại xã Long Hưng B.- 07 giờ 30- xã Long Hưng B- Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0