Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Thứ hai, 20/09/2021- Tiếp Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước đến làm việc với huyện Lấp Vò.- 07 giờ 30- Hội trường UBND Huyện- Thường trực Huyện uỷ0
Thứ hai, 20/09/2021- (DỜI) Công bố quyết định về công tác cán bộ.- 14 giờ 00- Xã Định Yên- Đ/c Đặng Hữu Tâm-1024
Thứ hai, 20/09/2021- (BỔ SUNG) Họp triển khai công tác tiêm Vắcxin ngừa Covid-19.- 15 giờ 00- Hội trường UBND Huyện- Thường trực Huyện uỷ-1024
Thứ hai, 20/09/2021- Họp trực tuyến (Huyện-Xã) về công tác phòng chống dịch Covid-19.- 16 giờ 00- Hội trường UBND Huyện- Thường trực Huyện uỷ0
Thứ hai, 20/09/2021- Dự họp trực tuyến với Tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19.- 17 giờ 00- Hội trường UBND Huyện- Thường trực Huyện uỷ0
Thứ ba, 21/09/2021- Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.- 07 giờ 30- Các xã, thị trấn- Thường trực Huyện uỷ0
Thứ ba, 21/09/2021- Đi cơ sở.- 13 giờ 30- Các xã, thị trấn- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ tư, 22/09/2021- (BỔ SUNG) Hội nghị trực tuyến với Tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp.- 08 giờ 00- Hội trường UBND Huyện- Thường trực Huyện uỷ-1024
Thứ tư, 22/09/2021- Họp trực tuyến (Huyện-Xã) về công tác phòng chống dịch Covid-19.- 16 giờ 00- Hội trường UBND Huyện- Thường trực Huyện uỷ0
Thứ tư, 22/09/2021- Dự họp trực tuyến với Tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19.- 17 giờ 00- Hội trường UBND Huyện- Thường trực Huyện uỷ0
Thứ năm, 23/09/2021- (Chuyển từ ngày 22/9 sang) Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ lần thứ 14.- 07 giờ 30- Phòng họp Huyện uỷ- Thường trực Huyện uỷ-1024
Thứ năm, 23/09/2021- Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.- 13 giờ 30- Các xã, thị trấn- Thường trực Huyện uỷ0
Thứ sáu, 24/09/2021- Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.- 07 giờ 30- Các xã, thị trấn- Thường trực Huyện uỷ0
Thứ sáu, 24/09/2021- Họp trực tuyến (Huyện-Xã) về công tác phòng chống dịch Covid-19.- 16 giờ 00- Hội trường UBND Huyện- Thường trực Huyện uỷ0
Thứ sáu, 24/09/2021- Dự họp trực tuyến với Tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19.- 17 giờ 00- Hội trường UBND Huyện- Thường trực Huyện uỷ0
Thứ bảy, 25/09/2021- Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.- 07 giờ 30- Các xã, thị trấn- Thường trực Huyện uỷ0
Chủ nhật, 26/09/2021- Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.- 07 giờ 30- Các xã, thị trấn- Thường trực Huyện uỷ0