Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Thứ hai, 23/05/2022 - Tiếp dân định kỳ01 ngày- Phòng tiếp dân- Đ/c Đinh Văn Năm0
Thứ hai, 23/05/2022- Chào cờ07 giờ 15- Huyện uỷ- Đ/c Đinh Văn Năm - Đ/c Lý Văn Giàu 0
Thứ hai, 23/05/2022- Chào cờ07 giờ 15- UBND Huyện- Đ/c Mai Văn Siêng0
Graphic IconThứ hai, 23/05/2022- Hội nghị BTV Huyện uỷ lần thứ 21 8 giờ - Phòng họp BTV Huyện uỷ - Bí thư, các Phó Bí thư(thư mời + tài liệu Hội nghị kèm theo)0
Thứ hai, 23/05/2022- Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi về Hội quán 13 giờ 30- Phòng tiếp dân- Đ/c Lý Văn Giàu0
Thứ ba, 24/05/2022- Triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng7 giờ 30 - 9 giờ 15- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh Huyện- Đ/c Đinh Văn Năm0
Thứ ba, 24/05/2022- Dự Hội nghị công tác tạo nguồn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp8 giờ- Hội trường Khối Vận- Đ/c Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện dự0
Thứ ba, 24/05/2022- Triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng13 giờ 30 - 15 giờ 15- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh Huyện- Đ/c Đinh Văn Năm0
Thứ ba, 24/05/2022- Họp Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ13 giờ 30- Phòng tiếp dân- Đ/c Lý Văn Giàu0
Thứ tư, 25/05/2022- Giải quyết công việc cơ quan01 ngày- Phòng làm việc- Đ/c Lý Văn Giàu0
Thứ tư, 25/05/2022- Triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng7 giờ 30 - 9 giờ 15- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh Huyện- Đ/c Đinh Văn Năm0
Thứ tư, 25/05/2022- Triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng13 giờ 30 - 15 giờ 15- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh Huyện- Đ/c Đinh Văn Năm0
Thứ năm, 26/05/2022- Triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng7 giờ 30 - 9 giờ 15- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh Huyện- Đ/c Đinh Văn Năm0
Thứ năm, 26/05/2022- (Bổ sung) Dự Lễ trao học bổng cho em Nguyễn Bá Minh Vy qua Chương trình "Thắp sáng ước mơ" của Đài PTTH Đồng Tháp8 giờ 45- Tại Trường Nguyễn Văn Trỗi (Quốc lộ 30 Ấp Thống Nhất 1, xã Tân Công Chí)- Đ/c Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện dự-1024
Thứ năm, 26/05/2022- Họp Thường trực Huyện uỷ13 giờ 30- Phòng họp BTV Huyện uỷ- Bí thư, các Phó Bí thư0
New document IconThứ năm, 26/05/2022- (Bổ sung) Tiếp và làm việc với Trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh15 giờ- Phòng họp BTV Huyện ủy- Đ/c Đinh Văn Năm(thư mời kèm theo)-1024
Thứ sáu, 27/05/2022- Dự Hội nghị tập huấn công tác Nhân quyền và Tôn giáo năm 20227 giờ 30- Hội trường UBND Huyện- Đ/c Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện dự0
New document IconThứ sáu, 27/05/2022- Hội nghị BTV Huyện uỷ đột xuất8 giờ - Phòng họp BTV Huyện uỷ- Bí thư, các Phó Bí thư(thư mời kèm theo)-1024