Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Thứ hai, 27/03/2023- Chào cờ.7 giờ 15- Huyện uỷ- Đ/c Mai Văn Siêng0
Thứ hai, 27/03/2023- Chào cờ.7 giờ 15- UBND Huyện- Đ/c Huỳnh Văn Nhã0
Thứ hai, 27/03/2023- Giải quyết công việc cơ quan. 7 giờ 30 - Phòng làm việc - Đ/c Mai Văn Siêng0
Thứ hai, 27/03/2023- Tham gia Đoàn Kiểm tra 666, 667 của BTV Huyện uỷ.13 giờ 30- Đảng uỷ xã Tân Hộ Cơ- Đ/c Mai Văn Siêng0
Thứ ba, 28/03/2023- Dự họp thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp đột xuất lần thứ tư, HĐND Tỉnh khoá X. 8 giờ- HT Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh- Đ/c Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện dự0
Thứ ba, 28/03/2023- Làm việc với UBND Huyện về công tác chuyển đổi số; bảo tồn, phát huy giá trị của Di tích lịch sử cấp Quốc gia Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung. 14 giờ- PH UBND Huyện - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; đ/c Huỳnh Văn NhãUBND Huyện chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự0
Thứ ba, 28/03/2023- (ĐÌNH LẠI) Họp Ban Chỉ đạo 35 Huyện. -1024
Thứ tư, 29/03/2023- Họp Thường trực Huyện uỷ.7 giờ 30 (01 ngày)- Phòng họp BTV Huyện uỷ - Bí thư, các Phó Bí thư0
Thứ năm, 30/03/2023- Hội nghị BTV Huyện uỷ đột xuất.7 giờ 30 (01 ngày) - Phòng họp BTV Huyện uỷ - Bí thư, các Phó Bí thư0
Thứ sáu, 31/03/2023- Dự họp Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 7 giờ 30 - Phòng họp UBND Huyện - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; đ/c Huỳnh Văn NhãUBND Huyện chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự0
Thứ sáu, 31/03/2023- Dự Kỳ họp đột xuất lần thứ Tư, HĐND Tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 7 giờ 30 (01 ngày)- HT UBND Tỉnh- Đ/c Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện dự0
Thứ sáu, 31/03/2023- Họp Đoàn thăm, chúc Tết cổ truyền dân tộc Campuchia Chol Chnam Thmay. 9 giờ - Phòng họp UBND Huyện - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; đ/c Huỳnh Văn NhãUBND Huyện chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự0
Thứ bảy, 01/04/2023- Tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng "Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm". 8 giờ 30- Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; đ/c Huỳnh Văn NhãUBND Huyện chuẩn bị tổ chức Đoàn0