Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Thứ hai, 20/09/2021- Dự họp Đảng bộ xã Bình Phú8 giờ- Tại Phòng họp Đảng uỷ- Đ/c Lý Văn Giàu0
Thứ hai, 20/09/2021- Dự Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Toà án nhân dân Huyện14 giờ- Tại Toà án nhân dân Huyện- Đ/c Lý Văn Giàu0
Thứ hai, 20/09/2021- Dự họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-1917 giờ- Hội trường UBND Huyện- Bí thư, các Phó Bí thư0
Thứ ba, 21/09/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-191 ngày - Các xã, thị trấn- Đ/c Đinh Văn NămVPHU làm việc giãn cách: + LĐ: Đ/c Mới + CV: Đ/c Phương, Phụng0
Thứ ba, 21/09/2021- Giải quyết công việc cơ quan1 ngày- Phòng làm việc- Đ/c Lý Văn Giàu0
Thứ ba, 21/09/2021- Họp Thường trực Huyện uỷ14 giờ- Phòng họp Huyện uỷ- Bí thư, các Phó Bí thư0
Thứ tư, 22/09/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-191 ngày - Các xã, thị trấn- Đ/c Lý Văn GiàuVPHU làm việc giãn cách: + LĐ: Đ/c Cường + CV: Đ/c Hải, Dương, Tiên0
Thứ tư, 22/09/2021- Giải quyết công việc cơ quan1 ngày- Phòng làm việc- Đ/c Đinh Văn Năm0
Thứ tư, 22/09/2021- (Bổ sung) Dự Hội nghị trực tuyến gặp gở doanh nghiệp thảo luận về giải pháp thich ứng và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh8 giờ- Hội trường UBND Huyện- Đ/c Đinh Văn Năm, TUV, Bí thư Huyện ủy dự-1024
Thứ tư, 22/09/2021- (Bổ sụng) Họp Ban Giám khảo BCV giỏi cấp Huyện năm 20218 giờ- Phòng họp Huyện ủy- Đ/c Lý Văn Giàu-1024
Thứ tư, 22/09/2021- Dự họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-1917 giờ- Hội trường UBND Huyện- Bí thư, các Phó Bí thư0
Thứ năm, 23/09/2021- Họp BTV Huyện uỷ lần thứ 1301 ngày- Phòng họp BTV Huyện uỷ- Bí thư, các Phó Bí thưVPHU làm việc giãn cách: + LĐ: Đ/c Mới + CV: Đ/c Phương, Phụng0
Thứ sáu, 24/09/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-191 ngày - Các xã, thị trấn- Đ/c Đinh Văn NămVPHU làm việc giãn cách: + LĐ: Đ/c Luyện + CV: Đ/c Hải, Dương, Tiên0
Thứ sáu, 24/09/2021- Giải quyết công việc cơ quan1 ngày- Phòng làm việc- Đ/c Lý Văn Giàu0
Thứ sáu, 24/09/2021- Dự họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-1917 giờ- Hội trường UBND Huyện- Bí thư, các Phó Bí thư0
Thứ bảy, 25/09/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-191 ngày - Các xã, thị trấn- Đ/c Lý Văn GiàuVăn phòng trực0
Chủ nhật, 26/09/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-191 ngày - Các xã, thị trấn- Đ/c Đinh Văn NămVăn phòng trực0