QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 13/04/2023
Nội dung: - (Bổ sung) Dự Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023.
Thời gian: 8 giờ
Địa điểm: - HT UBND Huyện
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện dự