QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 31/03/2023
Nội dung: - Dự Kỳ họp đột xuất lần thứ Tư, HĐND Tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian: 7 giờ 30 (01 ngày)
Địa điểm: - HT UBND Tỉnh
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện dự