QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 06/06/2023
Nội dung: - Dự bàn giao nguồn dự trữ Đảng (đợt 1)
Thời gian: 9 giờ
Địa điểm: - Phòng họp BTV Tỉnh uỷ
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện dự