QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 01/06/2023
Nội dung: - (Bổ sung) Gặp gỡ Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6
Thời gian: 10 giờ
Địa điểm: - Hội trường Huyện uỷ
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - Đ/c Huỳnh Văn Nhã
Thành phần: