QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (2, 269 KB)
Hop Noi chinh quy III.jpg217 (Kbytes)
CTR họp BAN NỘI CHÍNH QUY III.doc53 (Kbytes)
Ngày: 22/10/2021
Nội dung: Họp giao ban với các cơ quan Khối Nội chính quý III năm 2021
Thời gian: 8 giờ 00
Địa điểm: Phòng họp Thường trực Thành ủy
Người chủ trì: Đ/c Phạm Văn Chuẩn
Thành phần: