QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 30/03/2023
Nội dung: Dự họp Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2023 (trực tuyến với 12 huyện, thành phố)
Thời gian: 7 giờ 30
Địa điểm: tại Hội trường Hoa Nhãn (Tầng lầu, Trụ sở UBND Huyện)
Người chủ trì: Thường trực Huyện ủy
Thành phần: