QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 29/03/2023
Nội dung: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Bình
Thời gian: 8 giờ
Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Bình
Người chủ trì: Đ.c Nguyễn Tấn Lực
Thành phần: Tài xế Chiến