QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 05/06/2023
Nội dung: Tiếp Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Tân Phú Trung về xuất khẩu lao động
Thời gian: 8 giờ
Địa điểm: tại xã Tân Phú Trung
Người chủ trì: Đ.c Lê Thị Phi Yến
Thành phần: lãnh đạo xã Tân Phú Trung