QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 48 KB)
Chuong trinh hop TTHU 05-6-2023.doc48 (Kbytes)
Ngày: 05/06/2023
Nội dung: Họp Thường trực Huyện uỷ
Thời gian: 8 giờ
Địa điểm: Phòng họp BTVHU
Người chủ trì: Thường trực Huyện ủy
Thành phần: Có Chương trình họp TTHU kèm theo