QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (2, 836 KB)
TAI LIEU HOI NGHI SO KET CHUYEN DE.rar778 (Kbytes)
CHUONG TRINH HOI NGHI.doc59 (Kbytes)
Ngày: 08/06/2023
Nội dung: Dự Hội nghị sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Chương trình, Kế hoạch chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, Huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thời gian: 13 giờ 30 phút
Địa điểm: tại Hội trường B Huyện ủy
Người chủ trì: Thường trực Huyện ủy
Thành phần: Có thư mời và tài liệu kèm theo