QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 08/06/2023
Nội dung: Chủ tịch UBND Tỉnh gặp mặt các Hội quán, Hợp tác xã huyện Châu Thành
Thời gian: 7 giờ 30
Địa điểm: tham quan 01 vườn sầu riêng thuộc Phú Hương Hội quánHội trường B Huyện ủy
Người chủ trì: Đ.c Lê Minh Trung
Thành phần: - TTHU, TT HĐND, UBMTTQVN - PNNPTNT, PTCKH, HND, TT DVNN - UBND các xã, thị trấn - Các Hội quán, HTX trên địa bàn Huyện