QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 477 KB)
823 CV HU.signed.pdf477 (Kbytes)
Ngày: 01/06/2023
Nội dung: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện ( thực hiện quy trình công tác cán bộ - Bước 5)
Thời gian: 15 giờ
Địa điểm: tại Hội trường B Huyện ủy
Người chủ trì: Thường trực Huyện ủy
Thành phần: Có thư mời kèm theo.