Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết. Chọn nút Sau để xem Lịch cũ hơn ...                      
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
New document IconThứ sáu, 24/09/2021- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 11- 7 giờ 30 phút- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU, PTH, PKT-XH0
Thứ sáu, 24/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH0
Thứ năm, 23/09/2021- Làm việc với Trường Chính trị Tỉnh- 8 giờ- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - pcvp; PTH; BTCTU chuẩn bị Nội dung, Thư mời0
Thứ tư, 22/09/2021- Dự gặp mặt Doanh nghiệp góp ý phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh tích ứng với dịch Covid-19- 7 giờ 30 phút- Tại HT UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; PTH; PKT-XH; VPUBND chuẩn bị Nội dung, Thư mời0
Thứ tư, 22/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH0
Thứ ba, 21/09/2021- Họp Thường trực Tỉnh uỷ- 7 giờ 30 phút- Tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐVP; PTH; PKT-XH0
Thứ ba, 21/09/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19- 14 giờ- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVP; Đ/c Nam-TP. KT-XH; Đ/c Duy-TP.TH0
Thứ hai, 20/09/2021- Dự lễ khai giảng năm học 2021 - 2022- 7 giờ- Trường THCS Kim Hồng- Đ/c Phan Văn Thắng-1024
Thứ hai, 20/09/2021- Tiếp Đoàn Công tác Trung ương- 7 giờ 30 phút- Tại huyện Lấp Vò- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; PKT-XH (Tài)0
Thứ hai, 20/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH0
Thứ bảy, 18/09/2021- (Đình lại) Họp trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 8 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong-1024
Torn blue page IconThứ năm, 16/09/2021- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ năm, khoá XI - 7 giờ 30 phút (02 ngày)- Tại Văn phòng Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- VPTU tham mưu Thư mời0
Thứ tư, 15/09/2021- Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính và triển khai Nghị quyết ĐH XIII của Đảng.- 8 giờ- Tại BCH Quân sự Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Các đ/c UV BTV Tỉnh uỷ; đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; đ/c Bùi Việt Hùng - PTP.TH (BNC TU chuẩn bị nội dung và Thư mời)0
Thứ tư, 15/09/2021- Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh- 13 giờ 30 phút- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ tư, 15/09/2021- Hội nghị toàn quốc "Đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng"- 14 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Tài-PKT-XH0
Thứ tư, 15/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
New document IconThứ ba, 14/09/2021- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đột xuất- 7 giờ 30 phút- Tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐVP; PTH; PKT-XH; VPTU chuẩn bị Thư mời; BCĐ PCD Covid-19 chuẩn bị nội dung làm việc0
Thứ ba, 14/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
Thứ hai, 13/09/2021- Họp Thường trực Tỉnh uỷ- 7 giờ 30 phút- Tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU, PTH, PKT-XH 0
Thứ hai, 13/09/2021- Nghe báo cáo công tác chuẩn bị năm học 2021 - 2022- 14 giờ- Tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Đoàn Tấn Bửu-TUV, PCT UBND Tỉnh; Đ/c Ngô Văn Nên-PCVP; PKTXH-1024
Thứ hai, 13/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
Chủ nhật, 12/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
Chủ nhật, 12/09/2021- Dự lễ phát động trực tuyến toàn quốc Chương trình "sóng và máy tính cho em"- 20 giờ- Tại Phòng họp Bông Lúa- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; PKT-XH-1024
Thứ bảy, 11/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
Thứ sáu, 10/09/2021- Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh uỷ.- 8 giờ- Tại PH BTVTU- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Ngô Văn Nên-PCVP; PTH0
Thứ sáu, 10/09/2021- (Bổ sung) Làm việc với BTV Thành uỳ Sa Đéc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 - 8 giờ- VP Thành uỳ Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Đoàn Tấn Bửu - PCT UBND Tỉnh; đ/c Nguyễn Minh Ngọc - TUV, CVPTU; đ/c Nguyễn Trưởng Duy - TP TH; đ/c Bùi Quốc Nam - TP KT-XH.-1024
Thứ sáu, 10/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
Thứ năm, 09/09/2021- Dự Hội thảo trực tuyến Ban Chấp hành Hội Nông dân Tỉnh lần thứ 7, khoá IX, Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gắn với sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021- 7 giờ 30 phút- HT khối MTTQ và các Đoàn thể Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Hùng Cường- PCVP; PTH; PKTXH 0
Thứ năm, 09/09/2021- Dự lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 của Học viện chính trị khu vực II- 8 giờ- Tại PH BTVTU- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Ngô Văn Nên-PCVP; BTCTU; PTH0
Thứ năm, 09/09/2021- (Bổ sung) Kiểm tra công tác chuẩn bị sản xuất hoa kiếng vụ Tết. - 14 giờ- Tại TP Sa Đéc - Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Huỳnh Minh Tuấn-PCT.UBND Tỉnh; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; Đ/c Nguyễn Phước Tài - CV P.KT-XH -1024
Thứ năm, 09/09/2021- (Bổ sung) Họp thẩm định công tác cán bộ- 14 giờ- Phòng họp BTC TU- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - CVPTU-1024
Thứ năm, 09/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
Thứ tư, 08/09/2021- Họp Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 8 về đánh giá sơ bộ tác động của dịch Covid-19 đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân; nhiệm vụ, giải pháp phục hồi trong những tháng cuối năm 2021- 7 giờ 30 phút- HT UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên, PCVP; PTH, PKT-XH0
Thứ tư, 08/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
Thứ ba, 07/09/2021- Dự Hội thảo trực tuyến về Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ- 8 giờ- Công an Tỉnh- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Ngô Văn Nên, PCVP; Đ/c Bùi Quốc Nam0
New document IconThứ ba, 07/09/2021- Tiếp và làm việc với Tổ công tác Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền, thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19- 9 giờ- Tại PH BTVTU- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Hùng Cường-PCVP; PTH; PKT-XH (Có Thư mời riêng)0
Thứ ba, 07/09/2021- CDC lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho CBCC&NLĐ cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ- 13 giờ 30 phút- Văn phòng Tỉnh uỷ- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phan Văn ThắngCB, CB, người lao động làm việc trong ngày 07/9/20210
Thứ ba, 07/09/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19- 14 giờ- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVPTU; Đ/c Nam-TP KTXH; Đ/c Duy-TPTH-1024
Thứ ba, 07/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
Thứ hai, 06/09/2021- Họp Thường trực Tỉnh uỷ- 7 giờ 30 phút- Tại PH BTVTU- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU, PTH, PKT-XH0
Thứ hai, 06/09/2021- Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng với các phòng chức năng tháng 9 năm 2021- 14 giờ 30 phút- Tại PH Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc, TUV, CVP TUTập thể LĐVP; trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc; LĐ PTH; LĐ PKT-XH; Đ/c Phong-PTP CY-CNTT; Đ/c Loan-PTP HC-LT0
Thứ hai, 06/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy-TPTH-1024
Chủ nhật, 05/09/2021- Tổ Công tác 229 làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Sa Đéc- 8 giờ- Tại UBND Thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Thành viên Tổ Công tác 229; Đ/c Nam-TP KT-XH; Đ/c Duy-TPTH; đ/c Điền - CV PTH0
Chủ nhật, 05/09/2021- Họp trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 14 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong0
Chủ nhật, 05/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH0
Thứ bảy, 04/09/2021- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần 10 và họp đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19- 8 giờ- Tại PH BTVTU- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU; PTH; PKT-XH; có Thư mời riêng (BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo)0
Thứ bảy, 04/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH0
Thứ sáu, 03/09/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19- 14 giờ- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVPTU; Đ/c Nam-TP KTXH; Đ/c Duy-TPTH0
Thứ sáu, 03/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH0
Thứ năm, 02/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH0
Thứ tư, 01/09/2021- (Đình họp) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần 10 - 8 giờ- Tại PH BTVTU- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU; PTH; PKT-XH (có Thư mời riêng)-1024
Thứ tư, 01/09/2021- (Đình lại) Họp thẩm định công tác cán bộ- 14 giờ- Tại Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVP-1024
Thứ tư, 01/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH0
Thứ ba, 31/08/2021- Họp Thường trực Tỉnh uỷ- 7 giờ 30 phút- Tại PH BTVTU- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU; PTH, PKT-XH0
Thứ ba, 31/08/2021- Họp Ban cán sự đảng UBND Tỉnh- 14 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ ba, 31/08/2021- Làm việc với BTV Thành uỷ Sa Đéc về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 14 giờ- Tại UBND thành phố Sa Đéc- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phan Văn Thắng- Thành viên Tổ Công tác 229; Đ/c Nam-TPKTXH; Đ/c Duy-TPTH-1024
Thứ ba, 31/08/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH0
Thứ hai, 30/08/2021- Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW- 8 giờ- Tại PH BTVTU- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Huỳnh Minh Tuấn-UVBTV-PCTUBND Tỉnh; Đ/c Ngô Văn Nên-PCVP; PKT-XH (UBND Tỉnh chuẩn bị nội dung, Thư mời)0
Thứ hai, 30/08/2021- Họp Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh- 14 giờ- Tại HĐND Tỉnh- Đ/c Phan Văn Thắng-1024
Thứ hai, 30/08/2021- Họp thông qua hồ sơ đề nghị công nhận huyện Cao Lãnh đạt chuẩn Nông thôn mới - 14 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Huỳnh Minh Tuấn-UVBTV-PCTUBND Tỉnh; PKT-XH (VPUBND Tỉnh chuẩn bị nội dung, Thư mời)-1024
Thứ hai, 30/08/2021- Họp trực tuyến với Bộ Tài chính thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021, xây dựng dự toán năm 2022 và Kế hoạch NSNN 03 năm 2022 - 2024- 16 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ hai, 30/08/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH0
Chủ nhật, 29/08/2021- (Đình lại) Làm việc với Đoàn Công tác của Thứ trưởng Bộ Y tế- 8 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; PKT-XH-1024
Chủ nhật, 29/08/2021- (Bổ sung) Họp trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 8 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; PKT-XH-1024
Chủ nhật, 29/08/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH-1024
Thứ bảy, 28/08/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19- 8 giờ- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVPTU; Đ/c Duy-TPTH0
Thứ bảy, 28/08/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH-1024
Thứ sáu, 27/08/2021- Nghe Báo cáo công tác chuẩn bị xây dựng các tuyến cao tốc trên địa bàn Tỉnh- 8 giờ- Tại PH BTVTU- Thường trực Tỉnh ủy- LĐVPTU; P.TH; P.KT-XH0
Thứ sáu, 27/08/2021- (Bổ sung) Dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ Cao Lãnh lần thứ 12.- 13 giờ 30 phút- Thành uỷ Cao Lãnh- Đ/c Lê Quốc Phong-Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVPTU; đ/c Nguyễn Phước Tài - CV P.KT-XH-1024
Thứ sáu, 27/08/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷĐ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH-1024
Thứ năm, 26/08/2021- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh tháng 8 năm 2021- 8 giờ- Tại Quân sự Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; P.KT-XH (Tài)0
Thứ năm, 26/08/2021- Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác xây dựng cơ bản 7 tháng đầu năm 2021- 8 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ năm, 26/08/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19- 8 giờ- Tại huyện Lai Vung- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Duy-TPTH-1024
Thứ năm, 26/08/2021- Họp bàn một số nội dung về phân bổ biên chế năm 2022- 10 giờ 30- Phòng họp BTC TU- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - TUV, CVPTU; Đ/c Huỳnh Thị Tuyết Vui - PCVPTU; Đ/c Đinh Thị Thanh Thuý - TP TCĐ-1024
Thứ năm, 26/08/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH-1024
Thứ tư, 25/08/2021- Dự Đại hội Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026- 8 giờ- Tại phòng Bông Lúa - VPUBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ tư, 25/08/2021- Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 8 giờ- Tại VP TUSĐ- Đ/c Phan Văn Thắng- Thành viên Tổ công tác 229; Đ/c Nam - TP.KTXH; Đ/c Duy - TP.TH0
Thứ tư, 25/08/2021- (Bổ sung) Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tam Nông- 8 giờ- Huyện Tam Nông- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Huỳnh Minh Tuấn - PCT.UBND Tỉnh; đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; đ/c Nguyễn Phước Tài - CV P.KT-XH-1024
Thứ tư, 25/08/2021- Họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh ủy- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; Đ/c Nam - TP.KT-XH0
Thứ ba, 24/08/2021- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19- 8 giờ- Tại PH BTVTU- Thường trực Tỉnh ủy- LĐVPTU; P.TH; P.KT-XH; (có thư mời riêng - BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo)0
Thứ ba, 24/08/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19- 14 giờ- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ ba, 24/08/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19- 14 giờ- Tại huyện Lai Vung- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVPTU; Đ/c Duy-TPTH0
Thứ ba, 24/08/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19- 15 giờ 30 phút- Tại TP Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - TUV, CVPTU; Đ/c Duy-TP TH0
Thứ ba, 24/08/2021- Họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh ủy- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; Đ/c Nam - TP.KT-XH0
Thứ hai, 23/08/2021- Họp Thường trực Tỉnh uỷ- 7 giờ 30 phút- Tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ0
Thứ hai, 23/08/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19- 14 giờ- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ hai, 23/08/2021- (Bổ sung) Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hồng Ngự- 14 giờ 30 phút- Huyện Hồng Ngự- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; Đ/c Nguyễn Phước Tài -CV P.KT-XH-1024
Thứ hai, 23/08/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19- 14 giờ- Tại Huyện Lai Vung- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVPTU; Đ/c Nam-TP KTXH; Đ/c Duy-TPTH0
Thứ hai, 23/08/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.- 15 giờ 30 phút- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVPTU; Đ/c Nam-TP KTXH; Đ/c Duy-TPTH0
Thứ hai, 23/08/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống Covid-19.- 17 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH0
Chủ nhật, 22/08/2021- Đi công tác- 8 giờ- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVPTU; Đ/c Nam-TP KTXH; Đ/c Duy-TPTH-1024
Chủ nhật, 22/08/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên-PCVP; Đ/c Nam-TP. KT-XH0
Thứ bảy, 21/08/2021- Nghe các ngành: báo cáo tình hình cân đối các nguồn phục vụ công tác phòng, chống dịch; báo cáo các phương án danh mục đầu tư xây dựng cơ bản; báo cáo về công tác phối hợp quản lý thuế trong hoạt động kinh doanh bất động sản- 8 giờ- VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
New document IconThứ bảy, 21/08/2021- (Bổ sung) Hội nghị trực tuyến Chính phủ và các địa phương đang thực hiện giản cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg- 8 giờ- HT UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; P.KT-XH-1024
Thứ bảy, 21/08/2021- (Bổ sung) Họp Tổ Công tác 229- 9 giờ- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Thành viên Tổ Công tác 229; Đ/c Nam-TPKTXH; Đ/c Duy-TPTH-1024
Thứ bảy, 21/08/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên-PCVP; Đ/c Nam-TP. KT-XH0
Thứ sáu, 20/08/2021- (Dời từ thứ năm sang) Họp Thường trực Tỉnh uỷ- 7 giờ 30 phút- Phòng họp BTV.TU- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐVP; P.TH; P.KT-XH-1024
Thứ sáu, 20/08/2021- Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh- 13 giờ 30 phút- VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ sáu, 20/08/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19- 14 giờ- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng-Đ/c Duy-TPTH-1024
Thứ sáu, 20/08/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên-PCVP; Đ/c Nam-TP. KT-XH0
Thứ năm, 19/08/2021- Họp Thường trực Tỉnh uỷ (dời sang sáng thứ Sáu - ngày 20/8/2021) - 7 giờ 30 phút- Phòng họp BTV.TU- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐVP; P.TH; P.KT-XH0
Thứ năm, 19/08/2021- (Bổ sung) Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch8 giờ- HT UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa- Phòng KT-XH-1024
Thứ năm, 19/08/2021- (Bổ sung) Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 thành phố Sa Đéc!- 8 giờ- Thành phố Sa ĐécĐéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Trường Duy,TPTH-1024
Thứ năm, 19/08/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lai Vung- 14 giờ- Huyện Lai Vung- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ năm, 19/08/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên-PCVP; Đ/c Nam-TP. KT-XH0
Thứ tư, 18/08/2021- HN Sơ kết Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 29/01/2019 thực hiện sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội- 7 giờ 30 phút- VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ tư, 18/08/2021- (Bổ sung) Họp Tổ công tác 229- 8 giờ- Thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Thành viên Tổ Công tác 229; Đ/c Nam-TPKTXH; Đ/c Duy-TPTH-1024
Thứ tư, 18/08/2021- Làm việc với các ngành về việc thành lập Không gian khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp- 14 giờ 30 phút- VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ tư, 18/08/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên-PCVP; Đ/c Nam-TP. KT-XH0
Thứ ba, 17/08/2021- Dự kỳ họp thứ hai của Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X- 7 giờ 30 phút (01 ngày)- HT UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc, CVP; P KT-XH (Theo Thư mời 144/GM-HĐND của HĐND Tỉnh)0
Thứ ba, 17/08/2021- (Đình cuộc họp này) Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên-PCVP; Đ/c Nam-TP. KT-XH-1024
Thứ hai, 16/08/2021- Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.- 8 giờ- Tại Hội trường Sen Hồng (VPTU)- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; PTH; PKT-XH (UB MTTQ Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời)0
Thứ hai, 16/08/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19- 8 giờ- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVP; Đ/c Nam-TP KTXH; Đ/c Duy-TPTH-1024
Thứ hai, 16/08/2021- Nghe báo cáo của các ngành về chuẩn bị kịch bản khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19- 14 giờ- VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ hai, 16/08/2021- Trao quyết định về công tác cán bộ- 15 giờ 30 phút- Tại Huyện uỷ Cao Lãnh- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Trần Trí Quang - UV BTVTU, PCT.UBND Tỉnh; Đ/c Cao Thanh Xuân - TUV, PTBTCTU; Đ/c Duy-TPTH0
Thứ hai, 16/08/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên-PCVP; Đ/c Nam-TP KT-XH0
Chủ nhật, 15/08/2021- (Đình lại) Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương về công tác quy hoạch- 8 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong-1024
New document IconChủ nhật, 15/08/2021- Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác phòng, chống Covid-19 (các địa phương đang thực hiện giản cách XH theo Chỉ thị số 16/CT-TTg )- 8 giờ- HT UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVPTU; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; P.KT-XH (Liễu)-1024
Chủ nhật, 15/08/2021- Công bố Quyết định Tổ Công tác 229- 8 giờ- Tại Thành uỷ Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- TV Tổ Công tác của BTVTU; Đc Nam-TP KTXH; Đc Duy-TPTH-1024
Chủ nhật, 15/08/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên-PCVPTU; PKT-XH (Nam, Tài)0