Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết. Chọn nút Sau để xem Lịch cũ hơn ...                      
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Thứ sáu, 10/12/2021-Dự trực tuyến Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long- 8 giờ- Tại HT Sen Hồng và PH BTV Tỉnh uỷ - Thường trực Tỉnh uỷ- LĐVP; PTH; PKT-XH; Có Thư mời riêng0
Thứ sáu, 10/12/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 15 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH0
Thứ năm, 09/12/2021- Dự trực tuyến Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng- 8 giờ- Tại HT Sen Hồng (HT Tỉnh uỷ)- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐVP; PTH; PKT-XH; Có Thư mời riêng0
Thứ tư, 08/12/2021- Dự kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X- 7 giờ 30 phút (02 ngày)- Tại HT Bông Sen (số 27, Lý Thường Kiệt, P1, TpCL)- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - TUV, CVPTU0
Thứ ba, 07/12/2021- Dự họp Ban Thường vụ Thành uỷ Cao Lãnh- 7 giờ 30 phút- Tại Thành uỷ Cao Lãnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; PKT-XH0
Thứ ba, 07/12/2021- Họp kiểm điểm, đánh giá tập thể Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ năm 2021- 7 giờ 30 phút- Tại Ban Dân vận Tỉnh uỷ- Đ/c Phan Văn Thắng - LĐVP; PTH; PKT-XH0
Thứ ba, 07/12/2021- Họp Thường trực Tỉnh uỷ- 13 giờ 30 phút- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU, PTH, PKT-XH0
Group IconThứ hai, 06/12/2021- Mời dự trực tuyến Phiên toàn thể diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0- 8 giờ- Tại HT Sen Hồng (HT Tỉnh uỷ)- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa- LĐVP; TH; KT-XH; Có Thư mời và Tài liệu kèm theo0
Thứ hai, 06/12/2021- Họp Thường trực HĐND Tỉnh- 13 giờ 30 phút- Tại VPĐĐBQH&HĐND Tỉnh - Đ/c Phan Văn Thắng0
Thứ hai, 06/12/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 15 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH0
Thứ bảy, 04/12/2021- (Dự kiến dời qua sáng Chủ nhật) Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng với Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tháng 12 năm 2021- 8 giờ 30- Tại PH BTVTU- Tập thể LĐVP; LĐ các phòng, đơn vị trực thuộc; Bí thư Chi đoàn; Kế toán trưởng Cơ quan; đ/c Cao Minh Điền-1024
Thứ sáu, 03/12/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 15 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH0
Thứ năm, 02/12/2021- Diễn tập khu vực phòng thủ cấp Tỉnh năm 2021- 7 giờ (02 ngày)- Tại thành phố Cao Lãnh và huyện Thanh Bình- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU, PTH, PKT-XH; BCH QS Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời0
Thứ tư, 01/12/2021- Dự Lễ giỗ lần thứ 92 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc- 8 giờ- Tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU, PTH, PKT-XH0
Thứ tư, 01/12/2021- Làm việc với Văn phòng Tỉnh uỷ- 14 giờ- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phan Văn Thắng- Tập thể LĐ VPTU, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc; Tập thể PTH; Tập thể P.KT-XH; Đ/c Trần Hữu Phong0
Thứ ba, 30/11/2021- Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh uỷ- 8 giờ- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Hùng-PTPTH; BNCTU chuẩn bị Nội dung, Thư mời0
Thứ ba, 30/11/2021- Họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh- 13 giờ 30 phút- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- PTH; VP ĐĐBQH&HĐND Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời0
Thứ ba, 30/11/2021- Dự họp Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc- 15 giờ- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- PTH; VP ĐĐBQH&HĐND Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời0
Thứ hai, 29/11/2021- Họp Thường trực Tỉnh uỷ- 7 giờ 30 phút- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU, PTH, PKT-XH0
Thứ hai, 29/11/2021- Họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh- 14 giờ- Tại thành phố Cao Lãnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Phước Tài; VP ĐĐBQH&HĐND Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời0
Thứ hai, 29/11/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 16 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH0
Person IconThứ bảy, 27/11/2021- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đột xuất- 7 giờ 30 phút- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU, PTH, PKT-XH0
Thứ sáu, 26/11/2021- (Đình cuộc họp này) Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 15 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TPTH-1024
Thứ năm, 25/11/2021- Diễn tập khu vực phòng thủ cấp Tỉnh năm 2021- 7 giờ 30 phút (02 ngày)- tại TP.Cao Lãnh và H.Thanh Bình- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐVPTU; PTH; PKT-XH; BCH Quân sự Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời0
New document IconThứ tư, 24/11/2021- Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng- 8 giờ (01 ngày)- Tại HT Sen Hồng (HT Tỉnh uỷ)- Thường trực Tỉnh uỷCó Thư mời kèm theo0
Thứ tư, 24/11/2021- Tiếp xúc cử tri - 14 giờ- Tại UBND thành phố Cao Lãnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Phước Tài; UB MTTQVN Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời 0
Thứ ba, 23/11/2021- Họp kiểm điểm, đánh giá đảng viên Chi bộ 1- 7 giờ 30 phút- Tại PH Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Phan Văn Thắng- Đảng viên Chi bộ 10
Thứ ba, 23/11/2021- Tiếp xúc cử tri - 8 giờ- Tại UBND thành phố Cao Lãnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Phước Tài; UB MTTQVN Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời 0
Thứ ba, 23/11/2021- (Bổ sung) Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá cuối năm và họp Lãnh đạo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Tỉnh Quý IV-2021- 9 giờ- Ban BV, CSSKCB Tỉnh- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - TUV, CVPTU.-1024
Thứ ba, 23/11/2021- Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự Tỉnh tháng 11- 14 giờ- Tại BCH Quân sự Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; Đ/c Tài - PKTXH0
Thứ hai, 22/11/2021- Họp Thường trực Tỉnh uỷ- 8 giờ- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU, PTH, PKT-XH0
Thứ hai, 22/11/2021- Họp kiểm điểm, đánh giá đảng viên Chi bộ 2- 13 giờ 30 phút- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Đ/c Lê Quốc Phong- Đảng viên Chi bộ 20
Thứ hai, 22/11/2021- Họp thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Tỉnh- 13 giờ 30 phút- Tại VP ĐĐBQH&HĐND Tỉnh - Đ/c Phan Văn Thắng- VP ĐĐBQH&HĐND Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời0
Thứ hai, 22/11/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 15 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TPTH0
Chủ nhật, 21/11/2021- Tiếp xúc cử tri - 7 giờ 30 phút- Tại HT UBND Phường 3, TP Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Duy-TPTH-1024
Chủ nhật, 21/11/2021- Tiếp xúc cử tri - 14 giờ- Tại HT UBND phường An Hoà, TP Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Duy-TPTH-1024
Thứ bảy, 20/11/2021- Thăm chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11- 8 giờ- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- LĐ Sở GDĐT; LĐVP; PTH-1024
Thứ bảy, 20/11/2021- (Bổ sung) Họp Chi bộ 3- 8 giờ- Tại PH BTVTU- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - TUV, CVPTU; tất cả đảng viên Chi bộ 3-1024
Thứ bảy, 20/11/2021- Họp trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 8 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; PKT-XH0
Thứ sáu, 19/11/2021- Đi công tác - 7 giờ 30 phút- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Võ Chí Hữu-PCT UBMTTQ Tỉnh; PTH-1024
Thứ sáu, 19/11/2021- Tiếp xúc cử tri- 8 giờ- Tại xã Mỹ An, huyện Tháp Mười - Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; Đ/c Nguyễn Phước Tài; VPĐĐBQH&HĐND Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời0
Thứ sáu, 19/11/2021- Trao quyết định về công tác cán bộ- 9 giờ- Tại Trường Chính trị Tỉnh- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Duy-TPTH; BTCTU chuẩn bị Nội dung, Thư mời-1024
Thứ sáu, 19/11/2021- Trao quyết định về công tác cán bộ- 10 giờ 30 phút- Tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVPTU; BTCTU chuẩn bị Nội dung, Thư mời-1024
Thứ sáu, 19/11/2021- Làm việc với Đoàn Công tác của Chính phủ về tình hình phòng, chống dịch Covid-19- 10 giờ 30 phút- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVPTU; Đ/c Ngô Văn Nên-PCVPTU; Đ/c Nam-TP KTXH-1024
Thứ sáu, 19/11/2021- Thăm chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11- 11 giờ- Tại Trường THPT Thiên Hộ Dương- Đ/c Lê Quốc Phong- LĐ Sở GDĐT; LĐ ThUCL; Đ/c Ngô Văn Nên-PCVPTU; Đ/c Tài-1024
Thứ sáu, 19/11/2021- Tiếp xúc cử tri- 14 giờ- Tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh - Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; Đ/c Nguyễn Phước Tài; VPĐĐBQH&HĐND Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời0
Thứ sáu, 19/11/2021- Trao quyết định về công tác cán bộ- 14 giờ- Tại Huyện uỷ Cao Lãnh- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVPTU; PTH; BTCTU chuẩn bị Nội dung, Thư mời-1024
Thứ sáu, 19/11/2021- Họp Kiểm điểm đánh giá cuối năm và họp Lãnh đạo Ban Quý 4/2021- 15 giờ- Tại Ban BVCSSKCB Tỉnh- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVPTU-1024
Thứ sáu, 19/11/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 16 giờ 30 phút- Tại HT UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVPTU; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy-TPTH0
Thứ năm, 18/11/2021- Tiếp xúc cử tri- 8 giờ- Tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Phước Tài; VPĐĐBQH&HĐND Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời0
Thứ năm, 18/11/2021- Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ năm 2021- 8 giờ- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Tập thể Lãnh đạo VPTU; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc; Đ/c Cao Minh Điền0
Thứ năm, 18/11/2021- Thăm chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11- 13 giờ 30 phút- Tại Trường mầm non Hồng Gấm- Đ/c Lê Quốc Phong- LĐ Sở GDĐT; LĐ ThUCL; Đ/c Ngô Văn Nên-PCVPTU; Đ/c Tài-1024
Thứ năm, 18/11/2021- Tiếp xúc cử tri- 14 giờ- Tại Phường 1, thành phố Cao Lãnh - Đ/c Lê Quốc Phong - Đ/c Nguyễn Phước Tài; VPĐĐBQH&HĐND Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời0
New document IconThứ tư, 17/11/2021- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 13- 7 giờ 30 phút- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐVPTU; PTH; PKT-XH (có Thư mời kèm theo)0
Thứ tư, 17/11/2021- Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Trưởng Đoàn ĐBQH với Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND- 15 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐVPTU; PKT-XH; UBMTTQVN Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời0
New document IconThứ ba, 16/11/2021- Nghe báo cáo phương án đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025- 8 giờ- Tại Hội trường Sen Hồng (HT Tỉnh uỷ, Lầu 1)- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐVPTU; PTH; PKT-XH; VPTU chuẩn bị Thư mời; VPUBND Tỉnh chuẩn bị Nội dung0
New document IconThứ ba, 16/11/2021- Làm việc với Ngành Giáo dục và Đào tạo- 14 giờ- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Đoàn Tấn Bửu-TUV, PCT UBND Tỉnh; LĐVPTU; PTH; PKT-XH; VPTU chuẩn bị Thư mời; VPUBND Tỉnh chuẩn bị Nội dung0
Thứ hai, 15/11/2021- Họp Thường trực Tỉnh uỷ- 7 giờ 30 phút- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐVP; PTH; PKT-XH0
Thứ hai, 15/11/2021- Trao đổi công tác phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh- 14 giờ- Tại PH Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - TUV, CVPTU; Đ/c Nguyễn Hùng Cường-PCVPTU; PKT-XH-1024
Thứ hai, 15/11/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 15 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVPTU; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy-TPTH0
Chủ nhật, 14/11/2021- Làm việc với BTV Thành uỷ Sa Đéc về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 8 giờ- Tại Thành uỷ Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- LĐ VPTU; Đ/c Duy-TPTH; Đ/c Nam-TPKT-XH-1024
New document IconChủ nhật, 14/11/2021- (Bổ sung) Họp LĐVP nhận xét, đánh gía CBCC và Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan năm 2021- 14 giờ- Phòng họp BTV.TU- LĐVP; Thành viên Hội đồng TK-KT (theo QĐ số 544-QĐ/VPTU kèm theo)-1024
Chủ nhật, 14/11/2021- Làm việc với Tiểu ban điều trị và Tiểu ban cách ly Covid-19 - 16 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh; Đ/c GĐ Công an Tỉnh-1024
New document IconThứ bảy, 13/11/2021-(Bổ sung) Họp Hội đồng xét sáng kiến Cơ quan năm 20218 giờ- Phòng họp BTV.TUThành viên Hội đồng (theo QĐ 545-QĐ/VPTU kèm theo); Các cá nhân có sáng kiến năm 2021!-1024
Thứ sáu, 12/11/2021- Làm việc với huyện Tam Nông về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình khôi phục phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công trong 10 tháng đầu năm, phương hướng những tháng cuối năm 2021- 8 giờ- Tại huyện Tam Nông- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ sáu, 12/11/2021- Họp trực tuyến về tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn Tỉnh- 14 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ sáu, 12/11/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 15 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh ủy- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVPTU; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy-TPTH-1024
Thứ năm, 11/11/2021- Làm việc với thành phố Cao Lãnh về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình khôi phục phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công trong 10 tháng đầu năm, phương hướng những tháng cuối năm 2021- 8 giờ- Tại thành phố Cao Lãnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Person IconThứ năm, 11/11/2021- Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII- 8 giờ- Tại HT Sen Hồng (VPTU)- Đ/c Phan Văn Thắng- Có thư mời riêng-1024
Thứ năm, 11/11/2021- Trao quyết định về công tác cán bộ- 14 giờ- Tại Huyện uỷ Châu Thành- Đ/c Phan Văn Thắng - Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU-1024
Thứ năm, 11/11/2021- (Đình lại) Dự Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước năm 2021- 15 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - TUV, CVPTU-1024
Thứ tư, 10/11/2021- Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp Tỉnh tháng 11 năm 2021- 7 giờ 30 phút- Tại Hội trường B-BTGTU- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVPTU; Đ/c Thế Anh-PTPTH0
Thứ tư, 10/11/2021- Dự họp kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức Phòng Hành chính - Lưu trữ năm 2021- 8 giờ- Phòng họp BTV.TU- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc, TUV, CVPTU; Tập thể CBCC Phòng HC-LT0
Thứ tư, 10/11/2021- Làm việc với huyện Thanh Bình về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình khôi phục phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công trong 10 tháng đầu năm, phương hướng những tháng cuối năm 2021- 8 giờ- Tại huyện Thanh Bình- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ tư, 10/11/2021- Họp Tổ Biên tập 267- 13 giờ 30 phút- Tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVPTU0
Thứ tư, 10/11/2021- Họp giải quyết khiếu nại đất đai của công dân trên địa bàn thành phố Sa Đéc và huyện Tháp Mười, Tân Hồng- 14 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ tư, 10/11/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
Thứ ba, 09/11/2021- Dự họp kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức Phòng Quản trị năm 2021- 8 giờ- HT Xẻo Quít - VPTU- Đ/c Huỳnh Thị Tuyết Vui, PCVPTU; Tập thể CBCC Phòng QT0
Thứ ba, 09/11/2021- Dự họp kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức Phòng kinh tế - Xã hội năm 2021- 8 giờ- Phòng họp BTV.TU- Đ/c Nguyễn Hùng Cường, PCVPTU; đ/c Ngô Văn Nên, PCVPTU; Tập thể CBCC Phòng KT-XH.0
Thứ ba, 09/11/2021- Làm việc với huyện Tháp Mười về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình khôi phục phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công trong 10 tháng đầu năm, phương hướng những tháng cuối năm 2021- 8 giờ- Tại huyện Tháp Mười- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ ba, 09/11/2021- Dự Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021- 9 giờ- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng - LĐ VPTU; Đ/c Duy-TPTH0
Thứ ba, 09/11/2021- Dự họp kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức Phòng Cơ yếu - CNTT năm 2021- 14 giờ- Tại Phòng họp BTV.TU- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc, TUV, CVPTU; Tập thể CBCC Phòng CY-CNTT0
Thứ ba, 09/11/2021- Dự họp kiểm điểm, đánh giá cán bộ, nhân viên Nhà khách Phố Sen năm 2021- 14 giờ- Nhà khách Phố Sen- Đ/c Huỳnh Thị Tuyết Vui, PCVPTU; Tập thể CB,NV Nhà khách Phố Sen.0
Thứ ba, 09/11/2021- Họp Ban cán sự đảng UBND Tỉnh- 14 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ hai, 08/11/2021- Hội ý Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND Tỉnh thông qua các dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh- 7 giờ 30 phút- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ hai, 08/11/2021- Dự họp kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức Phòng Tổng hợp năm 2021- 8 giờ- Phòng họp Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường, PCVPTU; Đ/c Ngô Văn Nên, PCVPTU; Tập thể CBCC Phòng Tổng hợp-1024
Thứ hai, 08/11/2021- Dự họp kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức Phòng Tài chính Đảng năm 2021- 8 giờ- Phòng họp BTV.TU- Đ/c Huỳnh Thị Tuyết Vui, PCVPTU; Tập thể CBCC Phòng TCĐ.0
Thứ hai, 08/11/2021- Trao Huy hiệu Đảng- 8 giờ- Tại thành phố Cao Lãnh- Đ/c Phan Văn Thắng- LĐVP; PKT-XH; BTCTU chuẩn bị nội dung và thư mời0
Thứ hai, 08/11/2021- Họp chuẩn bị triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh uỷ- 13 giờ 30 phút- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ hai, 08/11/2021- Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng với Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tháng 11 năm 2021- 13 giờ 30 phút- Tại Phòng họp BTV.TU- Tập thể LĐVP; LĐ các phòng, đơn vị trực thuộc; đ/c Cao Minh Điền0
Thứ hai, 08/11/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 15 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Phan Văn Thắng; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH0
Chủ nhật, 07/11/2021- Dự kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XV- 07 ngày- Tại Hà Nội- Đ/c Lê Quốc Phong0
Thứ bảy, 06/11/2021- Họp sơ kết hoạt động của Sở Chỉ huy tiền phương- 8 giờ- Tại huyện Hồng Ngự- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVPTU; PKT-XH0
Thứ sáu, 05/11/2021- Trao Huy hiệu Đảng- 8 giờ- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - TUV, CVPTU; PTH; Lãnh đạo Trường Chính trị Tỉnh (BTCTU chuẩn bị nội dung và thư mời)0
Thứ sáu, 05/11/2021- (Đổi địa điểm) Nghe báo cáo công tác quy hoạch khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh- 9 giờ- Tại PH Hương Tràm, VP UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa- Đ/c Huỳnh Minh Tuấn, PCT.UBND Tỉnh; Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVPTU; PKT-XH (VPUB Tỉnh chuẩn bị nội dung, thư mời)-1024
Thứ sáu, 05/11/2021- Làm việc với Trường Chính trị Tỉnh- 9 giờ- Trường Chính trị Tỉnh- Đ/c Phan Văn Thắng- Lãnh đạo Trường Chính trị Tỉnh; LĐVP; P.TH; LĐ BTCTU 0
Thứ sáu, 05/11/2021-(Bổ sung) Họp thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân 2022- 9 giờ- Văn phòng UBND Tỉnh- Đ/c Huỳnh Thị Tuyết Vui - PCVPTU; P.KT-XH-1024
Thứ sáu, 05/11/2021- (Bổ sung) Dự phiên họp trực tuyến UBND Tỉnh thường kỳ tháng 10/2021 về tình hình triển khai giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội và thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19 trong những tháng cuối năm 2021- 13 giờ 30 phút- Phòng họp Bông Lúa, VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; P.KT-XH-1024
Thứ sáu, 05/11/2021- Họp trực tuyến về tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn Tỉnh- 14 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ sáu, 05/11/2021- (Bổ sung) Họp về công tác diễn tập KVPT- 14 giờ- Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; đ/c Bùi Việt Hùng - PTP TH-1024
Thứ sáu, 05/11/2021- Trao Huy hiệu Đảng- 15 giờ- Tại huyện Cao Lãnh- Đ/c Lê Quốc Phong - Đ/c Huỳnh Thị Tuyết Vui - PCVPTU; BTCTU chuẩn bị nội dung, thư mời0
Network activity IconThứ tư, 03/11/2021- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ sáu- 7 giờ 30 phút (02 ngày)- Tại các Hội trường theo Danh sách- Thường trực Tỉnh uỷ- Có Thư mời kèm theo0
Thứ ba, 02/11/2021- Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh- 7 giờ 30 phút- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ ba, 02/11/2021- Trao Huy hiệu Đảng- 8 giờ- Tại thành phố Cao Lãnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - TUV, CVPTU; PKT-XH (ThU Cao Lãnh phối hợp BTCTU chuẩn bị nội dung và thư mời)0
Thứ ba, 02/11/2021- Làm việc về nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và định mức chi cho công trình lịch sử- 8 giờ- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Huỳnh Minh Tuấn, PCT.UBND Tỉnh; GĐ Sở KH&CN; GĐ STC; LĐ BTGTU; LĐ VPTU; PTH; PTCĐ0
Thứ ba, 02/11/2021- Làm việc với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp- 14 giờ- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVPTU; PKT-XH (VPUB Tỉnh chuẩn bị nội dung, thư mời)0
Thứ hai, 01/11/2021- Họp Thường trực Tỉnh uỷ- 7 giờ 30 phút- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU; PTH; PKT-XH0
Thứ hai, 01/11/2021- Thăm và tặng quà cho lực lượng đón rước bà con từ các tỉnh về Đồng Tháp- 13 giờ 30 phút- Tại Sở LĐTB&XH; Sở GTVT - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ hai, 01/11/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 15 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TPTH0
Thứ bảy, 30/10/2021- (Bổ sung) Họp Ban Chỉ đạo Diễn tập Tỉnh- 7 giờ 30 phút- Tại Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc -TUV, CVPTU; Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVPTU; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; Đ/c Bùi Việt Hùng, PTPTH-1024
Group IconThứ sáu, 29/10/2021- Hội nghị tổng kết công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý từ đầu nhiệm kỳ khoá XI của Đảng (năm 2010) đến nay- 8 giờ- Tại HT Sen Hồng (HT Tỉnh uỷ)- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐVP; Đ/c Nguyễn Hùng Cường-PCVP; PTH; PKTXH (BTCTU chuẩn bị Nội dung và Thư mời)0
Thứ sáu, 29/10/2021- Báo cáo khó khăn, vướng mắc và tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 28/6/2021 của UBND Tỉnh về cung cấp nước sạch trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 - 16 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ năm, 28/10/2021- Dự khai mạc Hội thi báo cáo viên và tuyên truyền viên giỏi tỉnh Đồng Tháp năm 2021- 7 giờ 30 phút- Tại HT Bông Sen- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; PTH0
Thứ năm, 28/10/2021- Làm việc với huyện Tháp Mười về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình khôi phục phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công trong 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm 2021- 8 giờ- Tại huyện Tháp Mười- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ năm, 28/10/2021- Họp thẩm định công tác cán bộ- 8 giờ- Tại PH Ban Tổ chức Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVPTU-1024
Thứ năm, 28/10/2021- (Bổ sung) Tiếp và làm việc với Tập đoàn Everland- 9 giờ 30 phút- Tại PH Hương Tràm- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; PKT-XH (VPUB Tỉnh chuẩn bị Nội dung, Thư mời)-1024
Thứ năm, 28/10/2021- Họp Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh- 14 giờ- Tại VP Đoàn ĐBQH&HĐND Tỉnh- Đ/c Phan Văn Thắng0
Thứ năm, 28/10/2021- Tiếp công dân định kỳ- 14 giờ- Tại Ban Tiếp công dân Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ tư, 27/10/2021- Gặp mặt Doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Sa Đéc- 8 giờ- Tại KCN Sa Đéc- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ tư, 27/10/2021- Họp Đảng uỷ cơ sở Văn phòng Tỉnh uỷ- 9 giờ 30 phút- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVP; Đảng uỷ viên; Đ/c Điền0