Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết. Chọn nút Sau để xem Lịch cũ hơn ...                      
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
New document IconThứ sáu, 24/09/2021- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 11- 7 giờ 30 phút- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU, PTH, PKT-XH0
Thứ sáu, 24/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH0
Thứ năm, 23/09/2021- Làm việc với Trường Chính trị Tỉnh- 8 giờ- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - pcvp; PTH; BTCTU chuẩn bị Nội dung, Thư mời0
Thứ tư, 22/09/2021- Dự gặp mặt Doanh nghiệp góp ý phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh tích ứng với dịch Covid-19- 7 giờ 30 phút- Tại HT UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; PTH; PKT-XH; VPUBND chuẩn bị Nội dung, Thư mời0
Thứ tư, 22/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH0
Thứ ba, 21/09/2021- Họp Thường trực Tỉnh uỷ- 7 giờ 30 phút- Tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐVP; PTH; PKT-XH0
Thứ ba, 21/09/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19- 14 giờ- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVP; Đ/c Nam-TP. KT-XH; Đ/c Duy-TP.TH0
Thứ hai, 20/09/2021- Dự lễ khai giảng năm học 2021 - 2022- 7 giờ- Trường THCS Kim Hồng- Đ/c Phan Văn Thắng-1024
Thứ hai, 20/09/2021- Tiếp Đoàn Công tác Trung ương- 7 giờ 30 phút- Tại huyện Lấp Vò- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; PKT-XH (Tài)0
Thứ hai, 20/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH0
Thứ bảy, 18/09/2021- (Đình lại) Họp trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 8 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong-1024
Torn blue page IconThứ năm, 16/09/2021- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ năm, khoá XI - 7 giờ 30 phút (02 ngày)- Tại Văn phòng Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- VPTU tham mưu Thư mời0
Thứ tư, 15/09/2021- Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính và triển khai Nghị quyết ĐH XIII của Đảng.- 8 giờ- Tại BCH Quân sự Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Các đ/c UV BTV Tỉnh uỷ; đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; đ/c Bùi Việt Hùng - PTP.TH (BNC TU chuẩn bị nội dung và Thư mời)0
Thứ tư, 15/09/2021- Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh- 13 giờ 30 phút- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ tư, 15/09/2021- Hội nghị toàn quốc "Đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng"- 14 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Tài-PKT-XH0
Thứ tư, 15/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
New document IconThứ ba, 14/09/2021- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đột xuất- 7 giờ 30 phút- Tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐVP; PTH; PKT-XH; VPTU chuẩn bị Thư mời; BCĐ PCD Covid-19 chuẩn bị nội dung làm việc0
Thứ ba, 14/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
Thứ hai, 13/09/2021- Họp Thường trực Tỉnh uỷ- 7 giờ 30 phút- Tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU, PTH, PKT-XH 0
Thứ hai, 13/09/2021- Nghe báo cáo công tác chuẩn bị năm học 2021 - 2022- 14 giờ- Tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Đoàn Tấn Bửu-TUV, PCT UBND Tỉnh; Đ/c Ngô Văn Nên-PCVP; PKTXH-1024
Thứ hai, 13/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
Chủ nhật, 12/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
Chủ nhật, 12/09/2021- Dự lễ phát động trực tuyến toàn quốc Chương trình "sóng và máy tính cho em"- 20 giờ- Tại Phòng họp Bông Lúa- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; PKT-XH-1024
Thứ bảy, 11/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
Thứ sáu, 10/09/2021- Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh uỷ.- 8 giờ- Tại PH BTVTU- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Ngô Văn Nên-PCVP; PTH0
Thứ sáu, 10/09/2021- (Bổ sung) Làm việc với BTV Thành uỳ Sa Đéc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 - 8 giờ- VP Thành uỳ Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Đoàn Tấn Bửu - PCT UBND Tỉnh; đ/c Nguyễn Minh Ngọc - TUV, CVPTU; đ/c Nguyễn Trưởng Duy - TP TH; đ/c Bùi Quốc Nam - TP KT-XH.-1024
Thứ sáu, 10/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
Thứ năm, 09/09/2021- Dự Hội thảo trực tuyến Ban Chấp hành Hội Nông dân Tỉnh lần thứ 7, khoá IX, Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gắn với sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021- 7 giờ 30 phút- HT khối MTTQ và các Đoàn thể Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Hùng Cường- PCVP; PTH; PKTXH 0
Thứ năm, 09/09/2021- Dự lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 của Học viện chính trị khu vực II- 8 giờ- Tại PH BTVTU- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Ngô Văn Nên-PCVP; BTCTU; PTH0
Thứ năm, 09/09/2021- (Bổ sung) Kiểm tra công tác chuẩn bị sản xuất hoa kiếng vụ Tết. - 14 giờ- Tại TP Sa Đéc - Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Huỳnh Minh Tuấn-PCT.UBND Tỉnh; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; Đ/c Nguyễn Phước Tài - CV P.KT-XH -1024
Thứ năm, 09/09/2021- (Bổ sung) Họp thẩm định công tác cán bộ- 14 giờ- Phòng họp BTC TU- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - CVPTU-1024
Thứ năm, 09/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
Thứ tư, 08/09/2021- Họp Uỷ ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 8 về đánh giá sơ bộ tác động của dịch Covid-19 đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân; nhiệm vụ, giải pháp phục hồi trong những tháng cuối năm 2021- 7 giờ 30 phút- HT UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên, PCVP; PTH, PKT-XH0
Thứ tư, 08/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
Thứ ba, 07/09/2021- Dự Hội thảo trực tuyến về Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ- 8 giờ- Công an Tỉnh- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Ngô Văn Nên, PCVP; Đ/c Bùi Quốc Nam0
New document IconThứ ba, 07/09/2021- Tiếp và làm việc với Tổ công tác Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền, thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19- 9 giờ- Tại PH BTVTU- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Hùng Cường-PCVP; PTH; PKT-XH (Có Thư mời riêng)0
Thứ ba, 07/09/2021- CDC lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho CBCC&NLĐ cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ- 13 giờ 30 phút- Văn phòng Tỉnh uỷ- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phan Văn ThắngCB, CB, người lao động làm việc trong ngày 07/9/20210
Thứ ba, 07/09/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19- 14 giờ- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVPTU; Đ/c Nam-TP KTXH; Đ/c Duy-TPTH-1024
Thứ ba, 07/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH-1024
Thứ hai, 06/09/2021- Họp Thường trực Tỉnh uỷ- 7 giờ 30 phút- Tại PH BTVTU- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU, PTH, PKT-XH0
Thứ hai, 06/09/2021- Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng với các phòng chức năng tháng 9 năm 2021- 14 giờ 30 phút- Tại PH Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc, TUV, CVP TUTập thể LĐVP; trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc; LĐ PTH; LĐ PKT-XH; Đ/c Phong-PTP CY-CNTT; Đ/c Loan-PTP HC-LT0
Thứ hai, 06/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy-TPTH-1024
Chủ nhật, 05/09/2021- Tổ Công tác 229 làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Sa Đéc- 8 giờ- Tại UBND Thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Thành viên Tổ Công tác 229; Đ/c Nam-TP KT-XH; Đ/c Duy-TPTH; đ/c Điền - CV PTH0
Chủ nhật, 05/09/2021- Họp trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 14 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong0
Chủ nhật, 05/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH0
Thứ bảy, 04/09/2021- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần 10 và họp đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19- 8 giờ- Tại PH BTVTU- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU; PTH; PKT-XH; có Thư mời riêng (BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo)0
Thứ bảy, 04/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH0
Thứ sáu, 03/09/2021- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19- 14 giờ- Tại thành phố Sa Đéc- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVPTU; Đ/c Nam-TP KTXH; Đ/c Duy-TPTH0
Thứ sáu, 03/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH0
Thứ năm, 02/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH0
Thứ tư, 01/09/2021- (Đình họp) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần 10 - 8 giờ- Tại PH BTVTU- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU; PTH; PKT-XH (có Thư mời riêng)-1024
Thứ tư, 01/09/2021- (Đình lại) Họp thẩm định công tác cán bộ- 14 giờ- Tại Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc-TUV, CVP-1024
Thứ tư, 01/09/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 17 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH0