Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Thứ hai, 15/08/2022- Họp đoàn kiểm tra 483, 484, 485 quán triệt Quyết định, Kế hoạch kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn- 8 giờ- BCH Quân sự Tỉnh- Đ/c Phan Văn Thắng- LĐ Quân khu 9; Đ/c Ngô Văn Nên, PCVPTU; Đ/c Bùi Việt Hùng, PTP TH0
Thứ hai, 15/08/2022- Trao quyết định về công tác cán bộ- 8 giờ- Huyện Tân Hồng- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Trần Văn Cường, UVBTVTU, TB TCTU; LĐ các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc TU; PTH, PKT-XH; BTCTU chuẩn bị Nội dung và Thư mời0
Thứ hai, 15/08/2022- Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự Tỉnh báo cáo kết quả công tác chuẩn bị cuộc kiểm tra- 9 giờ 30 phút- BCH Quân sự Tỉnh- Đ/c Phan Văn Thắng- LĐ Quân khu 9; Đ/c Ngô Văn Nên, PCVPTU; Đ/c Bùi Việt Hùng, PTP TH0
Thứ hai, 15/08/2022- Trao quyết định về công tác cán bộ- 10 giờ- Huyện Thanh Bình- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Đinh Văn Dũng, UVBTVTU, TB NCTU; LĐ các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc TU; PTH; PKT-XH; BTCTU chuẩn bị Nội dung và Thư mời0
Thứ hai, 15/08/2022- Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Nhật Bản- 14 giờ- Uỷ ban nhân dân Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Hùng Cường, PCVPTU; P.KT-XH0
Thứ hai, 15/08/2022- Thăm và làm việc với doanh nghiệp về tình hình phát triển đảng, đoàn thể- 14 giờ- Công ty CP XNK Sa Giang- Đ/c Phan Văn Thắng- LĐVPTU; P.TH (Theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐ của BCĐ 213)0
Thứ ba, 16/08/2022- Dự Hội thảo khoa học - 8 giờ- Tại Hội trường Bộ Tư lệnh Quân khu 7- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Ngô Văn Nên; PCVPTU; Đ/c Nguyễn Phước Tài, CV P.KT-XH0
Thứ ba, 16/08/2022- Thăm và làm việc với doanh nghiệp về tình hình phát triển đảng, đoàn thể- 8 giờ- Công ty Cổ phần Sao Mai- Đ/c Phan Văn Thắng- LĐVPTU; P.TH (Theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐ của BCĐ 213)0
Thứ ba, 16/08/2022- Thăm và làm việc với doanh nghiệp về tình hình phát triển đảng, đoàn thể- 10 giờ- Tại Mobiphone Đồng Tháp- Đ/c Phan Văn Thắng- LĐVPTU; P.TH (Theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐ của BCĐ 213)0
Thứ ba, 16/08/2022- Thăm và làm việc với doanh nghiệp về tình hình phát triển đảng, đoàn thể- 13 giờ 30 phút- Tại HIDICO- Đ/c Phan Văn Thắng- LĐVPTU; P.TH (Theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐ của BCĐ 213)0
Thứ ba, 16/08/2022- Thăm và làm việc với doanh nghiệp về tình hình phát triển đảng, đoàn thể- 15 giờ 30 phút- Công ty TNHH MTV Tân Kiều - Đ/c Phan Văn Thắng- LĐVPTU; P.TH (Theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐ của BCĐ 213)0
Thứ tư, 17/08/2022- Trao quyết định về công tác cán bộ- 8 giờ- VP Tỉnh uỷ- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phan Văn Thắng- LĐVPTU; P.TH, P.KT-XH; BTCTU chuẩn bị Nội dung và Thư mời0
Thứ tư, 17/08/2022- Trao quyết định về công tác cán bộ- 9 giờ- Thành uỷ Cao Lãnh- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa- LĐVPTU; P.TH; P.KT-XH; BTCTU chuẩn bị Nội dung và Thư mời0
Thứ tư, 17/08/2022- Đài VTC thực hiện phim "Tỉnh Đồng Tháp gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế"- 10 giờ 30 phút- Phòng khách Tỉnh uỷ- Đ/c Lê Quốc Phong- P.TH0
Thứ năm, 18/08/2022- Dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022- 8 giờ- Phường 11, TP Cao Lãnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; Đ/c Nguyễn Phước Tài, CV P.KT-XH0
Thứ năm, 18/08/2022- Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh uỷ và các cơ quan tư pháp quý 2/2022- 9 giờ- PH BTV.TU- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên, PCVPTU; Đ/c Bùi Việt Hùng, PTP TH (Có Thư mời riêng)0
Thứ năm, 18/08/2022- Giám sát tình hình thực hiện Kết luận 250-KL/TU về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025- 14 giờ- Huyện Châu Thành- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Hùng Cường, PCVPTU; P.KT-XH (Có Thư mời riêng)0
Thứ sáu, 19/08/2022- Dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022- 7 giờ- Nhà Thi đấu đa năng (số 03, đường Duy Tân, Phường Mỹ Phú, TPCL)- Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Hùng Cường, PCVPTU0
Thứ sáu, 19/08/2022- Tiếp Đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam- 13 giờ 30 phút- Phòng khách Tỉnh uỷ- Đ/c Phan Văn Thắng- LĐVPTU; P.TH; LĐ Hội ND Tỉnh0
Thứ sáu, 19/08/2022- Dự Đại hội Hội doanh nhân trẻ Đồng Tháp lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027- 15 giờ 30 phút- Hội trường Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Ngô Văn Nên, PCVPTU; Đ/c Nguyễn Phước Tài, CV P.KT-XH0
Thứ bảy, 20/08/2022- Giám sát tình hình thực hiện Kết luận 250-KL/TU về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025- 8 giờ- Huyện Tháp Mười- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Hùng Cường, PCVPTU; P.KT-XH (Có Thư mời riêng)0