Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Thứ hai, 19/04/2021- Họp Ủy ban bầu cử Tỉnh lần thứ tư.- 8 giờ- Tại VP Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh- Đ/c Phan Văn Thắng; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; PTH (Hùng)0
Thứ hai, 19/04/2021- (Bổ sung) Dự nghe Công ty Saychees báo cáo Đề án xây dựng hình ảnh tỉnh, Đề án phát triển du lịch, Lễ hội sen và videoclip xúc tiến đầu tư.- 9 giờ-Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ hai, 19/04/2021- Họp Thường trực Tỉnh ủy.- 13 giờ 30 phút- Tại PH BTVTU- Thường trực Tỉnh ủy- LĐ VPTU; PTH; PKT-XH0
Thứ ba, 20/04/2021- Tiếp công dân định kỳ.- 01 ngày, bắt đầu từ 7 giờ- Tại Trụ sở Ban Tiếp công dân Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; PTH (Hùng)0
Thứ ba, 20/04/2021- Họp Ban cán sự đảng UBND Tỉnh tháng 4.- 7 giờ 30 phút- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ ba, 20/04/2021- Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh.- 8 giờ 30 phút- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ ba, 20/04/2021- Họp nghe báo cáo tình hình dự án nạo vét trên địa bàn Huyện Hồng Ngự (sông Cái Vừng).- 13 giờ 30 phút- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ ba, 20/04/2021- Họp lệ Chi bộ 2.- 15 giờ 30 phút- Tại PH BTVTU- Đảng viên Chi bộ 20
Thứ ba, 20/04/2021- Họp lệ Chi bộ 1.- 15 giờ 30 phút- Tại PH TTTU- Đảng viên Chi bộ 10
Thứ ba, 20/04/2021- Nghe báo cáo tình hình phát triển chợ, trung tâm Thương mại, siêu thị giai đoạn 2021-2025. - 15 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ tư, 21/04/2021- Họp mặt một số cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy trước và sau 30/4/1975.- 9 giờ- Tại KDT Xẻo Quít- Thường trực Tỉnh ủy- Theo Kế hoạch số 18-KH/VPTU0
Thứ tư, 21/04/2021- Dự Lễ khai trương Trung tâm giới thiệu ẩm thực, đặc sản, du lịch Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL.- 16 giờ- Tại Phú Quốc, Kiên Giang- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa- PKT-XH0
Thứ tư, 21/04/2021- Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âl).0
Thứ năm, 22/04/2021- Họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Quý 1 năm 2021.- 8 giờ- Tại PH BTVTU- Đ/c Phan Văn Thắng- BNCTU chuẩn bị nội dung, thư mời0
Thứ năm, 22/04/2021- Họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh.- 15 giờ- Tại VP Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh- Đ/c Phan Văn Thắng0
Thứ năm, 22/04/2021- Họp Đảng ủy cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy.- 15 giờ 30 phút- Tại PH TTTU- Các đ/c ĐUV ĐUCSVPTU0
Two documents IconThứ sáu, 23/04/2021- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ tư.- 7 giờ 30 phút- Tại PH BTVTU- Thường trực Tỉnh ủy- LĐ VPTU; PTH; PKT-XH (Có Thư mời và tài liệu kèm theo)-1024
Thứ sáu, 23/04/2021- (Bổ sung) Tiếp Trường Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.- 13 giờ 30 phút- Tại Phòng khách Tỉnh ủy- Đ/c Lê Quốc Phong0
Thứ sáu, 23/04/2021- Tọa đàm với văn nghệ sĩ.- 14 giờ- Tại HT Sen Hồng (HT TU mới)- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Hùng Cường; PTH; PKT-XH0
Thứ bảy, 24/04/2021- (Bổ sung) Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện Tháp Mười.- 8 giờ 30 phút- Tại HT UBND huyện Tháp Mười- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phan Văn Thắng- Đ/c Nguyễn Hùng Cường; PTH0
Chủ nhật, 25/04/2021- (Bổ sung) Dự Lễ Khánh thành Miếu bà Chúa Xứ.- 7 giờ 30 phút- Tại xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười- Đ/c Phan Văn Thắng0