Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Thứ hai, 25/01/2021- Dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.- Từ 25/01 đến 02/02- Tại Hà Nội- Thường trực Tỉnh ủy- Thành viên Đoàn đại biểu Đảng bộ Tỉnh; Cán bộ phục vụ Đoàn0
Thứ ba, 26/01/2021- Dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.- Từ 25/01 đến 02/02- Tại Hà Nội- Thường trực Tỉnh ủy- Thành viên Đoàn đại biểu Đảng bộ Tỉnh; Cán bộ phục vụ Đoàn0
Thứ tư, 27/01/2021- Dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.- Từ 25/01 đến 02/02- Tại Hà Nội- Thường trực Tỉnh ủy- Thành viên Đoàn đại biểu Đảng bộ Tỉnh; Cán bộ phục vụ Đoàn0
Thứ năm, 28/01/2021- Dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.- Từ 25/01 đến 02/02- Tại Hà Nội- Thường trực Tỉnh ủy- Thành viên Đoàn đại biểu Đảng bộ Tỉnh; Cán bộ phục vụ Đoàn0
Thứ sáu, 29/01/2021- Dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.- Từ 25/01 đến 02/02- Tại Hà Nội- Thường trực Tỉnh ủy- Thành viên Đoàn đại biểu Đảng bộ Tỉnh; Cán bộ phục vụ Đoàn0