Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Thứ hai, 08/03/2021- Dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.- 02 ngày, 8 giờ- Tại Hà Nội- Đ/c Lê Quốc Phong0
Thứ hai, 08/03/2021- Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác.- 8 giờ 30 phút- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ hai, 08/03/2021- Họp thông qua Danh mục dự án ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025.- 14 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ hai, 08/03/2021- Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng tháng 3/2021.- 15 giờ- Tại PH TTTU- LĐVPTU; Cán bộ chủ chốt0
Thứ ba, 09/03/2021- Họp Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX kỳ họp chuyên đề.- 8 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Phan Văn Thắng; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa- LĐ VPTU; PTH; PKT-XH0
Thứ ba, 09/03/2021- Báo cáo về nội dung phần mềm quản lý dữ liệu công trình xây dựng thuộc sở hữu nhà nước.- 14 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ ba, 09/03/2021- Trao Quyết định công tác cán bộ.- 15 giờ- Tại Sở Xây dựng- Đ/c Phan Văn Thắng- BTCTU chuẩn bị nội dung, thư mời0
Thứ ba, 09/03/2021- Họp về việc tham mưu xây dựng Nghị quyết, Kết luận chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.- 15 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ ba, 09/03/2021- Trao Quyết định công tác cán bộ.- 16 giờ- Tại UBMTTQ Tỉnh- Đ/c Phan Văn Thắng- BTCTU chuẩn bị nội dung, thư mời0
Thứ tư, 10/03/2021- Dự Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo Đề án 896 Tỉnh.- 8 giờ- Tại Công an Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ tư, 10/03/2021- Họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Tỉnh.- 14 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ năm, 11/03/2021- Trao Quyết định công tác cán bộ và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hồng Ngự.- 8 giờ- Tại TU Hồng Ngự- Đ/c Lê Quốc Phong- BTCTU chuẩn bị nội dung, thư mời0
Thứ năm, 11/03/2021- Hội nghị trực tuyến công bố kết quả đánh giá Chỉ số DDCI, Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021.- 8 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa- VPTU0
Thứ năm, 11/03/2021- Dự Lễ công bố Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.- 14 giờ- Tại TP. Hồ Chí Minh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ sáu, 12/03/2021- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI (đột xuất).- 7 giờ 30 phút- Tại HT Sen Hồng (HT TU mới)- Thường trực Tỉnh ủy- LĐ VPTU; PTH; PKT-XH (Có Thư mời riêng)0
Thứ sáu, 12/03/2021- Trao Quyết định công tác cán bộ và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung.- 14 giờ- Tại HU Lai Vung- Đ/c Lê Quốc Phong- BTCTU chuẩn bị nội dung, thư mời0
Thứ sáu, 12/03/2021- Báo cáo tình hình hoạt động Công ty Bóng đá.- 14 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ bảy, 13/03/2021- Đi cơ sở.- Đ/c Lê Quốc Phong0