Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Thứ hai, 26/10/2020- Đi công tác.- 02 ngày- Tại Hà Nội- Thường trực Tỉnh ủy- Đại diện LĐ VPTU0
Thứ ba, 27/10/2020- Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh.- 7 giờ 30 phút- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ ba, 27/10/2020- Họp Ban cán sự đảng UBND Tỉnh.- 10 giờ 30 phút- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ ba, 27/10/2020- Gặp gỡ báo chí trong và ngoài Tỉnh thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.- 14 giờ- Tại HT UBND Tỉnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Lê Thị Kim Loan; đ/c Đoàn Tấn Bửu0
Thứ tư, 28/10/2020- Dự Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.- 7 giờ 30 phút- Tại HT A1-KDL Mỹ Trà- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Thanh Hùng; đ/c Nguyễn Minh Ngọc; PKT-XH0
Thứ tư, 28/10/2020- Họp thông qua phương án thoái vốn các Công ty con, liên kết của Công ty CP Thương mại dầu khí.- 7 giờ 30 phút- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ tư, 28/10/2020- Báo cáo tình hình tài chính của Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp năm 2020.- 14 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ tư, 28/10/2020- Nghe báo cáo tình hình triển khai và sử dụng kinh phí đối với công tác đăng ký doanh nghiệp, chuẩn hoá dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.- 15 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Đ/c Phạm Thiện Nghĩa0
Thứ tư, 28/10/2020- Họp Đảng ủy cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy.- 15 giờ- Tại PH TTTU- Các đồng chí ĐUV ĐUCS VPTU0
Thứ năm, 29/10/2020- Dự Lễ ra mắt Ngư Hưng Hội quán.- 14 giờ- Tại huyện Tháp Mười- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Hùng Cường; PKT-XH0
Thứ sáu, 30/10/2020- Dự Tập huấn chuyên đề Tài chính, kiểm tra Công đoàn năm 2020.- 01 ngày, 7 giờ 30 phút- Tại HT B1-NVH LĐ Tỉnh- Đ/c Nguyễn Hùng Cường0