Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Group IconThứ hai, 06/12/2021- Mời dự trực tuyến Phiên toàn thể diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0- 8 giờ- Tại HT Sen Hồng (HT Tỉnh uỷ)- Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa- LĐVP; TH; KT-XH; Có Thư mời và Tài liệu kèm theo0
Thứ hai, 06/12/2021- Họp Thường trực HĐND Tỉnh- 13 giờ 30 phút- Tại VPĐĐBQH&HĐND Tỉnh - Đ/c Phan Văn Thắng0
Thứ hai, 06/12/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 15 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH0
Thứ ba, 07/12/2021- Dự họp Ban Thường vụ Thành uỷ Cao Lãnh- 7 giờ 30 phút- Tại Thành uỷ Cao Lãnh- Đ/c Lê Quốc Phong- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; PKT-XH0
Thứ ba, 07/12/2021- Họp kiểm điểm, đánh giá tập thể Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ năm 2021- 7 giờ 30 phút- Tại Ban Dân vận Tỉnh uỷ- Đ/c Phan Văn Thắng - LĐVP; PTH; PKT-XH0
Thứ ba, 07/12/2021- Họp Thường trực Tỉnh uỷ- 13 giờ 30 phút- Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐ VPTU, PTH, PKT-XH0
Thứ tư, 08/12/2021- Dự kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X- 7 giờ 30 phút (02 ngày)- Tại HT Bông Sen (số 27, Lý Thường Kiệt, P1, TpCL)- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - TUV, CVPTU0
Thứ năm, 09/12/2021- Dự trực tuyến Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng- 8 giờ- Tại HT Sen Hồng (HT Tỉnh uỷ)- Thường trực Tỉnh uỷ- LĐVP; PTH; PKT-XH; Có Thư mời riêng0
Thứ sáu, 10/12/2021-Dự trực tuyến Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long- 8 giờ- Tại HT Sen Hồng và PH BTV Tỉnh uỷ - Thường trực Tỉnh uỷ- LĐVP; PTH; PKT-XH; Có Thư mời riêng0
Thứ sáu, 10/12/2021- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19- 15 giờ- Tại VP UBND Tỉnh- Thường trực Tỉnh uỷ- Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP; Đ/c Ngô Văn Nên - PCVP; Đ/c Nam-TPKT-XH; Đ/c Duy- TP TH0