QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 11/05/2022
Nội dung: - Dự Đại lễ Phật đản PL 2566
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Chùa Quê Hương
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: - LĐVPTU; P.TH
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 07/05/2022 06:17 AM