QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 09/04/2021
Nội dung: - (Bổ sung) Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ tư (mở rộng) - sơ kết công tác xây dựng Đảng quý 1 năm 2021.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT ĐUK CQ Tỉnh
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường