QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 26/11/2020
Nội dung: - Dự Hội nghị tham vấn về "Dự thảo Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050".
Thời gian: - 01 ngày, 8 giờ
Địa điểm: - Tại TP.Cần Thơ
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: