QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 19/10/2020
Nội dung: - Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên chính thức).
Thời gian: - 01 ngày, 8 giờ
Địa điểm: - Tại HT số 27, Lý Thường Kiệt
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: