QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (3, 12357 KB)
965-CVVPTU.signed.pdf560 (Kbytes)
TTr so 109 nam 2021 vv binh chon su kien noi bat nam 2021 (DK 23.11.2021).signed.pdf471 (Kbytes)
TL HN BTVTU 27-11-2021 (KT-XH).rar11326 (Kbytes)
Ngày: 27/11/2021
Nội dung: - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đột xuất
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh uỷ
Thành phần: - LĐ VPTU, PTH, PKT-XH
Người cập nhật: Nguyen Thuy Loan vào lúc: 19/11/2021 03:07 PM