QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 05/04/2021
Nội dung: - Dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian: - 18 giờ
Địa điểm: - Tại Trụ sở BND khóm Mỹ Trung, P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: - LĐ VPTU; PTH (Duy)