QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (3, 673 KB)
314-CVVPTU (khan).signed.pdf514 (Kbytes)
2- Chuong trinh hop giao ban Quy 1-2021.doc81 (Kbytes)
3- BCVP bao cao tinh hinh quy 1-2021 (hop giao ban quy) A.doc79 (Kbytes)
Ngày: 07/04/2021
Nội dung: - Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Tỉnh Quý 1 năm 2021.
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT Sen Hồng (HT TU mới)
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng
Thành phần: - Có Thư mời và tài liệu kèm theo