QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 13/05/2022
Nội dung: - Tiếp xúc Cử tri Thành phố Cao Lãnh
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại xã Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - Đ/c Ngô Văn Nên-PCVPTU; Đ/c Nguyễn Phước Tài, CV P.KT-XH
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 07/05/2022 06:25 AM