QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 23/11/2021
Nội dung: - Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự Tỉnh tháng 11
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại BCH Quân sự Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - Đ/c Ngô Văn Nên - PCVPTU; Đ/c Tài - PKTXH
Người cập nhật: Anonymous vào lúc: 19/11/2021 02:49 PM