QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 13/01/2021
Nội dung: - Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: