QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 06/07/2022
Nội dung: - Dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường - PCVP
Người cập nhật: Nguyen Thuy Loan vào lúc: 27/06/2022 05:20 PM