QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 04/07/2022
Nội dung: - Trao Huy hiệu Đảng
Thời gian: - 9 giờ
Địa điểm: - Tại xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò và Phường 2, Tp Sa Đéc
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - LĐ BTCTU; Đ/c Ngô Văn Nên, PCVPTU; LĐ huyện Lấp Vò; LĐ TP Sa Đéc; BTCTU chuẩn bị Nội dung và Thư mời
Người cập nhật: Le Phong Vinh vào lúc: 01/07/2022 02:44 PM