QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 09/04/2021
Nội dung: - Họp về chủ trương thí điểm thành lập Vườn ươm khởi nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Tháp Mười.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: