QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (5, 1208 KB)
25-CVTU.signed.pdf880 (Kbytes)
1.Can thauhieuchieusautuduylyluanHoChiMinhveDanvan_banin.doc128 (Kbytes)
2. Phat huyquyenlamchucuanhandan_banin.doc102 (Kbytes)
3.BPB ky niem 90 nam truyen thong MT.doc75 (Kbytes)
0. BIA HN.doc24 (Kbytes)
Ngày: 24/11/2020
Nội dung: - Hội nghị cập nhật kiến thức về công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Phan Văn Thắng; đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: - Có Thư mời và tài liệu kèm theo