QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 09/04/2021
Nội dung: - Dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian: - 17 giờ
Địa điểm: - Tại Trụ sở BND Khóm 1, Phường 1, TP.Cao Lãnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong; Đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: - LĐ VPTU; PTH; PKT-XH