QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 24/10/2019
Nội dung: - Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2019.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại BCH Quân sự Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: