QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 17/10/2020
Nội dung: - Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên trù bị).
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT số 27, Lý Thường Kiệt
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - Có Thư mời riêng