QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 29/10/2019
Nội dung: - Dự lễ khánh thành Tượng đài tưởng niệm sự kiện Tập kết 1954; Bàn giao hồ sơ kỷ vật cho cán bộ Tập kết, cán bộ đi B của tỉnh Đồng Tháp; Triển lãm tài liệu lưu trữ " Cao Lãnh - Ra đi để trở về".
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại Phường 6, TP Cao Lãnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng; Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường