QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 725 KB)
910-CVTU.signed.pdf725 (Kbytes)
Ngày: 14/10/2019
Nội dung: - Dự Hội thảo (trực tuyến) 70 năm tác phẩm "Dân vận" và trao giải cuộc thi viết "Dân vận khéo".
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - Có thư mời kèm theo