QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 24/10/2019
Nội dung: - Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính Trung ương.
Thời gian: - 9 giờ
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh uỷ
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Văn Thi-CN UBKTTU; đ/c Phan Văn Lẹ-PCN UBKTTU; đ/c Châu Hồng Phúc-TB BNCTU; đ/c Phạm Việt Kiên-PTB BNCTU; đ/c Nguyễn Văn Hiểu-GĐCAT