QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 18/10/2019
Nội dung: - Dự Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VI và Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại BCH Quân sự Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - Hội CCB Tỉnh mời; P.KTXH