QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (2, 668 KB)
1296-CVTU.signed.pdf609 (Kbytes)
1-CTrHN BTVTU (12-10-2020).doc59 (Kbytes)
Ngày: 12/10/2020
Nội dung: Họp BTV Tỉnh uỷ rà soát,đánh giá công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: Hội trường Xẻo Quít (Hội trường Tỉnh uỷ mới, tầng trệt)
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan; Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng; Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: Theo thư mời