QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 23/09/2020
Nội dung: - (Bổ sung) Dự làm việc với Chính phủ và các địa phương vùng ĐBSCL về chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại UBND tỉnh Tiền Giang
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - PKT-XH